Acetylsalicylsyre inkl. kombinationer

 

Acetylsalicylsyre bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning på grund af risiko for Reyes Syndrom (alvorlige tilfælde med opkastninger og bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed). 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Acetylsalicylsyre, Caffein Triplo®, komb., Orifarm Generics