Allergitest

Revisionsdato: 29.10.2010

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Hvis der er mistanke om, at du har allergi over for fx pollen, husdyr, fødevarer, latex eller penicillin, vil du få tilbudt en allergitest. 

  

Eksempler på situationer, hvor en allergitest kan hjælpe med udredningen: 

Hvad er en allergitest?

Ved en allergitest forsøger man at finde ud af, hvad det er for stoffer, din krop reagerer allergisk over for. Man påvirker din krop med en lillebitte del af det, man mistænker, du er allergisk overfor, og aflæser, hvordan din hud reagerer. 

Hvad kan undersøgelsen vise?

Undersøgelserne kan vise, om du har en allergi, som skal behandles. Lægen vil før undersøgelsen udspørge dig, om der kan være en sammenhæng mellem dine symptomer (fx høfeber, nældefeber, overfølsomhed eller astma) og årstiden, indtagelse af visse madvarer, kontakt med latex eller om du for nyligt har startet en behandling med penicillin. 

  

Ved kronisk og langvarig nældefeber (urticaria), dvs. hududslæt, der giver kløe, rødme og hævelse som et myggestik, er den hyppigste årsag en såkaldt autoimmun reaktion. Det er en reaktion, hvor kroppen danner antistoffer mod de mastceller i huden, som frigør histamin og dermed giver urticaria. Er det tilfældet, kan lægen tilbyde at tage en blodprøve, som påviser denne "allergiske reaktion" mod mastcellerne i huden. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen kan foregå på en af to måder, som kan kombineres. 

  1. Lægen kan tage en blodprøve, som sendes til et laboratorium. Her undersøger man, om du har antistoffer i blodet mod penicillin, latex eller visse grupper af fødevarer, som fx nødder og skalddyr.
  2. Lægen kan foretage en såkaldt priktest. Her påfører man huden en lille dråbe, som indeholder en mindre mængde af det, man mistænker, du er allergisk over for. Herefter prikker man forsigtigt gennem dråben ned i huden. Hvis du er allergisk over for indholdet i en dråbe, vil du få en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af ca. 15 minutter og minder om et myggestik, men det fortager sig normalt i løbet af en times tid.

 

  

Hvis der er stærk mistanke om, at du har penicillin-allergi, men der ikke er tegn på dette i en blodprøve eller ved priktest, kan man supplere med at insprøjte en lille mængde penicillin i huden (intrakutan test). Eventuelt vil man efterfølgende lave en såkaldt provokationstest, hvor du får penicillin i tabletform og indsprøjtet penicillin i en blodåre eller en muskel. 

  

Hvor foregår undersøgelsen? 

Undersøgelsen med blodprøve kan foregå hos den praktiserende læge, en speciallæge i allergisygdomme eller ved en hudlæge. 

Priktest udføres helt overvejende hos speciallæger. 

  

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

Priktest tager ca. 20 minutter, hvilket er den tid, det tager, fra man prikker gennem huden, til man aflæser, om der kommer en nældefeber-reaktion på huden. 

Undersøgelse for evt. penicillin-allergi med intrakutanst og provokation foregår kun hos speciallæge eller på en hospitalsafdeling. 

  

Gør det ondt? 

Du kan mærke et lille stik i huden, når lægen udfører priktesten, men det gør ikke ondt. 

  

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter? 

Der kan efter en allergitest komme en såkaldt "senreaktion", hvor du får nældefeber flere timer efter fx en priktest. Du bør da kontakte lægen og blive behandlet med et antihistamin-præparat

Hvordan forbereder jeg mig?

Ved en priktest bør du ikke tage antihistaminer 48-72 timer før undersøgelsen. Blodprøver til påvisning af antistoffer kan tages uafhængig af, om du har taget antihistamin. Hvis du tager prednisolon (binyrebarkhormon), bør behandlingen ophøre ca. 7 dage før priktest og anden provokation. 

 

Læs også vores tema om høfeber

Særlige hensyn

Hvis du ved fx nældefeber samtidig får svær hævelse i mund-og svælg eller andre symptomer som almen utilpashed, rysten, hoste, åndedrætsbesvær eller blodtryksfald, en såkaldt anafylaktisk reaktion, vil man være meget forsigtig med at udføre allergitest ved hjælp af priktest eller anden provokation. 

Graviditet

Må ikke foretages.

Du kan godt få taget en blodprøve til undersøgelse for allergi, men sædvanligvis vil man vælge at udskyde priktestning til efter graviditeten. 

Amning

Kan foretages

Andre forhold

Svar på undersøgelse 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen. 

  

Skriv evt. en huskeseddel.  

  • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
  • Hvordan får jeg svar? (samtale eller brev)
  • Hvem giver mig svar?

 

 

Lægemidler

Forfattere/Referenter

Carsten Sand (Forfatter)