Hjemmemåling af blodtryk

Revisionsdato: 18.11.2016

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Mange tror, at man kan mærke et forhøjet blodtryk, men det kan man som reglen ikke. Hvis der er mistanke om, at du har forhøjet blodtryk, vil lægen bede dig tage dit blodtryk hjemme. 

  

Man kan ikke altid finde årsagen til forhøjet blodtryk. Der findes sygdomme i nyrerne, binyrerne, forsnævringer i nyrepulsårerne eller stofskiftesygdomme, som kan være årsag til et forhøjet blodtryk. Muligvis kan det være arveligt.  

  

Måling af blodtryk

 
  
 
 

Hvad er måling af blodtryk?

Hjertet er en muskel, som pumper iltet blod rundt i alle dele af kroppen. Når hjertet trækker sig sammen (hjertets systoliske tryk), pumpes der blod ud i den store pulsåre (aorta) og videre ud i pulsårerne til kroppens organer. Når organerne har brugt ilten, føres blodet tilbage via blodkar (vener) til hjertet, som fyldes med blod (hjertets diastoliske tryk). Blodet føres videre ud til lungerne for at blive iltet. Fra lungerne føres blodet tilbage til hjertet, hvor det igen pumpes ud i den store pulsåre. 

Blodtryksmålingen består af: 

  • det "høje blodtryk" (systoliske) - trykket, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen
  • det "lave blodtryk" (diastolisk) - trykket, der er i pulsårerne imellem hjerteslagene.  

Hvad kan undersøgelsen vise?

Blodtryksmålingen viser, om dit blodtryk er for højt eller lavt. 

Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg). De to blodtryksmål angives som for eksempel 120/80 (udtales: 120 over 80).

Blodtrykket er meget individuelt. Et normalt blodtryk ligger omkring 120/80. Forhøjet blodtryk ligger på 140/90 eller derover, men der er ingen helt skarp grænse mellem normalt og forhøjet blodtryk.  

Hvordan foregår undersøgelsen?

Når lægen har anbefalet hjemme-blodtryksmåling, vil du blive instrueret mundtligt og skriftlig i brug af apparatet. Evt. vil lægen bede dig udføre en måling, mens du er i konsultationen. Læs altid blodtryksmålerens brugsvejledning. 

Der kan være forskel på blodtrykket i højre og venstre arm. Dit blodtryk er det højest målte blodtryk. Blodtrykket bør måles på overarmen med det højeste blodtryk.
 

Det er vigtigt at bruge den rette størrelse af manchet. Læs på pakningen, hvilken størrelse manchet du bør vælge. Manchetten placeres på overarmen, direkte på huden, et par centimeter over albuebøjningen med luftslangen i midten og nedad. Manchetten må ikke stramme. En finger skal ubesværet kunne være mellem manchet og overarm. 

  

Hvor lang tid tager det? 

Selve målinge tager kort tid. Du skal tage dit blodtryk, når du er afslappet og i hvile. Ideelt set skal du hvile i 10 minutter, før blodtrykket måles. 

  

Hjemme-blodtryksmålinger kan enten være 

  • enkelte målinger i løbet af dagen, eller
  • døgn-blodtryksmåling, hvor der automatisk måles over mindst 24 timer med faste tidsintervaller, fx hver 15.-30. minut.

  

Gør det ondt? 

Blodtryksmanchetten kan stramme lidt om overarmen, når den pustes op, men det gør ikke ondt. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Blodtrykket svinger i løbet af dagen. Når du løber, klipper hæk, tager iskoldt brusebad, bliver ophidset eller ryger cigaretter, stiger blodtrykket. Det falder, når du slapper af. Du skal tage dit blodtryk, når 

  • du er afslappet og i hvile
  • du har hvilet i 10 minutter
  • du ikke lige har drukket kaffe eller røget.

Du skal sidde afslappet på en stol, eventuelt med den arm, du skal tage blodtrykket på, liggende på et bord.  

 

Se også vores Tema om forhøjet blodtryk

Særlige hensyn

Der findes mange forskellige blodtryksapparater på markedet, både kviksølvapparater, hvor man pumper luft i en manchet med hånden, og elektroniske apparater.  

 

De elektroniske findes i to versioner; til brug på overarmen eller til brug på håndleddet. 

Køber du et fuldautomatisk blodtryksapparat til hjemme-blodtryksmåling, bør du sende det til kontrol én gang årligt. Det kan sendes til producenten, som sikrer, at blodtryksapparater stadig måler korrekt. Manchetten kan ved samme lejlighed undersøges for tæthed. 

Andre forhold

Svar på undersøgelsen 

Du får svar med det samme ved at aflæse dit blodtryksapparat. 

Forfattere/Referenter

Louise Thrane (Forfatter)