Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Bortezomib "Stada"

L01XX32
 

Bortezomib "Stada" er et celledræbende middel (proteasomhæmmer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Bortezomib "Stada" anvendes til behandling af 

 • myelomatose, en særlig kræftform i knoglemarven
 • mantlecellelymfom, som er en særlig form for lymfeknudekræft.

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden. 

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Muskel- og ledsmerter.
Nervebetændelse fx på arme og ben, Nervesmerter, Ændring i hudens følesans.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kuldegysninger, Vægttab.
Blødning i mave-tarmkanalen, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundbetændelse, Smagsforstyrrelser.
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Hoste, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Næseblod, Åndenød.
Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Angst, Besvimelsesanfald, Hovedpine, Humørsvingninger, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Rødme, Tør hud.
Infektioner.
Påvirkning af nyrerne.
Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Tarmslyng.
Blodprop i lungerne, Hjertestop, Hjertesvigt, Vejrtrækningsstop, Væskesamling i lungehinderne.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes.
Forvirring, Hallucinationer, Psykoser, Påvirkning af hjernen, Rysten.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Allergiske reaktioner, Blodforgiftning.
Akut nyresvigt, Vedvarende nyresvigt.
Høretab, Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Senere tilfælde af kræft.
Blodprop i hjertet, Blodpropper og blødning i de små kar, Vejrtrækningsbesvær.
Selvmordsadfærd.
Overfølsomhed over for sollys.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
 • Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som Bortezomib "Stada" har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved 

 • nervebetændelse
 • nedsat krampetærskel.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Bortezomib "Stada" kan påvirke samtidig tabletbehandling mod diabetes.
 • Itraconazol (svampemiddel) og ritonavir (HIV-middel) øger virkningen af Bortezomib "Stada".
 • Visse epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin), visse tuberkulosemidler (rifampicin og rifabutin) og naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af Bortezomib "Stada".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter behandlingens ophør. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at hæmme et bestemt stof, proteasom, i kræftcellerne, som herved går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 40-193 timer.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Bortezomib "Stada" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg bortezomib (som mannitol-borsyreester). 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 1,4 ml 2.640,70
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...