Abasaglar KwikPen bruges til behandling af

Diabetes type 1
Diabetes type 2

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl. i pen

Abasaglar KwikPen

A10AE04
 

Abasaglar KwikPen er et biosimilært middel mod diabetes. Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Læs mere under afsnittet Særlige advarsler.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abasaglar KwikPen anvendes til behandling af: 

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

  

Voksne og børn over 2 år 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen, og midlet indsprøjtes af patienten selv.
 • Dosis tages 1 gang i døgnet og bør tages på samme tidspunkt hver dag.

  

Bemærk: 

 • Ved dårligt fungerende lever eller nyrer kan det være nødvendigt at nedsætte dosis.
 • Ved skift mellem Abasaglar KwikPen (eller Lantus®) og Toujeo, som alle indeholder det virksomme stof insulin glargin, skal dosis sædvanligvis ændres.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet, Ændring i fedtvævet på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Uskarpt syn.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Allergiske reaktioner.
Nethindeforandringer, Synsforstyrrelser.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

 

Reaktioner på indstiksstedet og hudreaktioner ses oftere hos børn end hos voksne. 

Særlige advarsler

Abasaglar KwikPen skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.


Læs mere om fejl med Abasaglar KwikPen på pro.medicin.dk under "Typiske alvorlige fejl".  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Abasaglar KwikPen.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Abasaglar KwikPen.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med speciallægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Abasaglar KwikPen medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes. 

Virkning

Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen. Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
Virkningen indtræder ca. 4 timer efter indsprøjtning under huden og varer op til 24 timer, afhængig af dosis. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Insulin må ikke anvendes, hvis den er uklar.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses,
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
  • Kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i KwikPen. 

 • 1 ml indeholder 100 E insulin glargin.
 • Hver pen indeholder 3 ml svarende til 300 E insulin.

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML 5 x 3 ml (1-80E/Inj) (Paranova 460,50
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML 5 x 3 ml (1-60E/inj) (Paranova 460,75
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML 5 x 3 ml (1-80E/inj.) 460,95

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ML

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 20 x 144
Abasaglar® KwikPen 100 enheder/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Abasaglar® KwikPen 100 enheder/ml
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...