Primidon "Orifarm" bruges til behandling af

Epilepsi

Dispenseringsformer

tabletter

Primidon "Orifarm"

N03AA03
 

Primidon "Orifarm" er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Primidon "Orifarm" anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx ved primært generaliserede krampeanfald. 

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

 • Voksne
  • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 125 mg i døgnet i 3 dage, derefter øges dosis langsomt.
  • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 750-1.500 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Børn. 12-25 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Besvær med at styre arme og ben, Døsighed, Sløvhed.
Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Knogleskørhed, Ledsmerter.
Personlighedsforstyrrelser  (herunder psykose).
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Alvorlig bindevævssygdom.
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.
 • Afhængighed kan opstå efter længere tids brug.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastninger.

Særlige advarsler

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lunger, nyrer eller lever.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.
 • Primidon "Orifarm" kan ved langvarig brug medføre mangel på D-vitamin.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) og blodfortyndende midler (dicoumarol og warfarin) kan øge virkningen af Primidon "Orifarm".
 • Stærktvirkende smertestillende midler øger Primidon "Orifarm"´s åndedrætshæmmende virkning.
 • Primidon "Orifarm" nedsætter virkningen af androgener (hormon), antibiotika (metronidazol), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), binyrebarkhormon, blodfortyndende midler, sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), theofyllin (astmamiddel), tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Primidon "Orifarm" kan ved langvarig brug nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormon, fx p-piller.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er en øget risiko for misdannelser ved brug af Primidon "Orifarm".
 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at hæmme produktionen af signalstoffet noradrenalin i hjernen.
 • Primidon omdannes i kroppen delvist til phenobarbital.
 • Halveringstiden i blodet () for phenobarbital er 3-5 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) primidon. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 50 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 100 stk. 312,00
Recept tabletter 250 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 100 stk. 760,00

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 

Tabletter  250 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 250 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...