Sinemet® bruges til behandling af

Parkinsons sygdom

Dispenseringsformer

depottabletter
tabletter

Sinemet®

Sinemet 12,5/50

Sinemet 25/100

Sinemet Depot

Sinemet Depot Mite

 

Sinemet® er et middel mod Parkinsons sygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sinemet® anvendes ved Parkinsons sygdom

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.
Bemærk: 

 •  Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Depottablet 50 mg kan dog deles.
  • ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Hos nogle patienter er der observeret en stigende afhængighed af Sinemet®, selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. 

Meget almindelige (over 10%) Hjertebanken.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig**, Åndenød.
Brystsmerter.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Svimmelhed, Søvnighed, Unormale drømme, Ændring i hudens følesans.
Ikke almindelige (0,1-1%) Besvimelsesanfald, Uro og rastløshed.
Sjældne (0,01-0,1%) Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår.
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Årebetændelse.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Demens, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Psykoser, Spillelidenskab***, Øget seksualdrift***.
Hårtab.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Meget sjældne (under 0,01%) Pludselig søvnanfald.
Ukendt hyppighed Hudkræft****, Modermærkekræft****.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Sinemet® med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat). 

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel). 

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

Bør ikke anvendes

 • Sinemet® bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjerte-, lever- eller nyrefuntion. 
 • Bør heller ikke anvendes hvis man har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, har haft blodprop i hjernen eller hjerneblødning, eller hvis man har forhøjet tryk i øjet. 
 • Sinemet® må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Sinemet® bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre-, lever- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • Sinemet® bør heller ikke anvendes, hvis du tidligere har haft hudkræft eller modermærkekræft, da Sinemet® muligvis kan aktivere disse sygdomme igen. 
 • Må ikke bruges til patienter under 25 år (da skelettet skal være færdigudviklet). 

Særlige advarsler

Sinemet® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Sinemet® skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Sinemet®. Omvendt kan Sinemet® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Sinemet® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Sinemet® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Sinemet®, og derfor bør Sinemet® og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen. 

Lægemiddelformer

Sinemet® 12,5/50, tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg carbidopa og 50 mg levodopa,
Sinemet® 25/100, tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa,
Sinemet® Depot Mite, depottabletter. 1 depottablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa, 

Sinemet®Depot, depottabletter. 1 depottablet (delekærv) indeholder 50 mg carbidopa og 200 mg levodopa. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) depottabletter 200+50 mg, depottabletter 100+25 mg (mite)
Quinolingult (E104) tabletter 100+25 mg, tabletter 50 mg + 12,5 mg, depottabletter 200+50 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 100+25 mg 100 stk. 150,65
Recept tabletter 50 mg + 12,5 mg 100 stk. 143,55
Recept depottabletter 200+50 mg 100 stk. 307,50
Recept depottabletter 100+25 mg  (mite)  100 stk. 132,40

Substitution

tabletter 100+25 mg kan substitueres med:
Sinemet Plus (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa,  100+25 mg
 
depottabletter 100+25 mg kan substitueres med:
Levodopa/carbidopa "Teva" TEVA, Carbidopa, Levodopa,  100+25 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  50 mg + 12,5 mg

Præg:
SINEMET LS
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,1 x 9,5
tabletter 50 mg + 12,5 mg
 

Tabletter  100+25 mg

Præg:
650
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 100+25 mg
 

Depottabletter  100+25 mg  (mite)

Præg:
SINEMET CR, 601
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,6 x 11
depottabletter 100+25 mg (mite)
 

Depottabletter  200+50 mg

Præg:
521
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 7,5 x 12,7
depottabletter 200+50 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...