Sertralin "Hexal"

N06AB06
 

Sertralin "Hexal" er et middel mod depression. SSRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Sertralin "Hexal" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, stress efter ulykker eller lign. voldsomme hændelser (posttraumatisk stresstilstand (PTSD)) samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Dosering

Findes som tabletter.
 

Depression
Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg. 
 

Panikangst, socialfobi og posttraumatisk stresstilstand (PTSD)
Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 50 mg i døgnet efter én uge og derefter med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg.
 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 

 • Voksne og børn over 13 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg. 
 • Børn 6-13 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 1 gang i døgnet. Efter 1 uge kan dosis øges til 50 mg 1 gang i døgnet og derefter med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Manglende eller forsinket sædafgang.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat eller øget appetit.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Halsbetændelse, Hjertebanken.
Brystsmerter, Hedeture.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Angst, Depression, Gaben, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Personlighedsforstyrrelser, Rysten, Tænderskæren, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Rejsningsproblemer.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Forhøjet blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Nedsat stofstifte.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Kramper, Let øget stemningsleje, Manier, Migræne, Muskeluro, Nedsat følesans, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder, Væskeophobning i ansigtet.
Overfølsomhed.
Blødning fra skeden, Seksuelle forstyrrelser, Ufrivillig vandladning, Vandladningsbesvær.
Hævelse omkring øjnene.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Mundbetændelse.
Blodprop i hjertet, Langsom puls, Lokal blodmangel i fx arme og ben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Betændelse i lymfekirtler.
Diabetes, For meget kolesterol i blodet, Lavt blodsukker.
Øget risiko for knoglebrud.
Koma, Psykoser, Selvmordsadfærd, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Betændelse i huden.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand  (anafylaktisk chok), Infektioner  (bl.a. i øret og i underlivet).
Blod i urinen, Langvarig smertefuld erektion.
Grøn stær.
 • Der er set en række bivirkninger, hvor hyppigheden ikke har kunnet bestemmes: Påvirkning af blodbilledet, alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), speciel nyresygdom (Schwarts-Bartters syndrom), leverbetændelse, betændelse i bugspytkirtlen, alvorlig hudreaktion, muskelkramper, øget blødningstendens, udvikling af bryster hos mænd, sammentrækninger af blodårer i hjernen, forstyrrelse af hjerterytmen.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør kun bruges til børn og unge under 18 år ved obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) og behandlingen skal så varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Ved skizofreni kan de psykotiske sympomer forværres.
 • Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nuværende eller tidligere grøn stær, ved dårligt fungerende nyrer eller lever, ved epilepsi, nedsat krampetærskel, mani samt hvis man har øget risiko for en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Midlet bør helt undgås ved meget dårligt fungerende lever.
 • Desuden forsigtighed ved hjerte-karsygdomme og i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes. 
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over mindst 4 uger, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.
 • Grapefrugtjuice kan øge virkningen og bør undgås under behandlingen.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig behandling med sumatriptan (migrænemiddel) eller lithium (middel mod manier) kan medføre bivirkninger.
 • Sertralin "Hexal" bør ikke tages, hvis man er i behandling med pimozid (middel mod psykoser), MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • En række andre midler kan muligvis øge eller nedsætte virkningen af Sertralin "Hexal". Det gælder bl.a. visse midler mod infektioner, visse svampemidler, visse midler mod HIV og visse hjertemidler. 
 • Der er risiko for øget tendens til blødninger, hvis man samtidig tager midler, der kan påvirke blodets størkningsevne (fx NSAID-midler mod smerter).
 • Specielt ved høje doser kan sertralin øge virkningen af en række andre midler - bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler).
 • Hvis man samtidig tager warfarin (blodfortyndende middel), kan det være nødvendigt, at justere doseringen af warfarin.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Sertralin "Hexal".
 • Øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen ved kombination med en række midler, der kan give hjerterytmeforstyrrelser - bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser samt visse antibiotika.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber. 

Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Det er kun meget små mængder af Sertralin "Hexal", der er i modermælk, og derfor kan Sertralin "Hexal" formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds, hvis du ammer og tager Sertralin "Hexal". 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 3-4 ugers behandling. 

Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 26 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) sertralinhydrochlorid.  

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 95,30
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 68,20
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 250 stk. 207,80
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 27.02.2017
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 66,85
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 93,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg kan substitueres med:
Sertralin "KRKA" KRKA, Sertralin,  50 mg
Sertralin "Orion" Orion Pharma, Sertralin,  50 mg
Sertralin "Teva" TEVA, Sertralin,  50 mg
Zoloft Pfizer, Sertralin,  50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg kan substitueres med:
Sertralin "KRKA" KRKA, Sertralin,  100 mg
Sertralin "Orion" Orion Pharma, Sertralin,  100 mg
Sertralin "Teva" TEVA, Sertralin,  100 mg
Zoloft Pfizer, Sertralin,  100 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
SE, 50
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,2 x 10,2
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
SE, 100
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,4 x 13,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...