DPP-4 hæmmere inkl. kombinationspræparater

 

Visse midler, kaldet DPP-4 hæmmere, stimulerer sekretion af insulin, men hæmmer samtidig glucagon, der virker modsat insulin. Derved falder blodsukkeret.  

DPP-4 hæmmerne findes også i kombination med metformin eller en SGLT-2 hæmmer. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Metformin, VildagliptinMetformin Eucreas, komb., Novartis
Vildagliptin Galvus®, Novartis
Empagliflozin, LinagliptinEmpagliflozin Glyxambi, komb., Boehringer Ingelheim
Vildagliptin Jalra®, Novartis
Metformin, Sitagliptin Janumet®, komb., MSD
Sitagliptin Januvia®, MSD
Linagliptin, Metformin Jentadueto, komb., Boehringer Ingelheim
Metformin, SaxagliptinMetformin Komboglyze, komb., AstraZeneca
Saxagliptin Onglyza®, AstraZeneca
Dapagliflozin, Saxagliptin Qtern, komb., AstraZeneca
Ertugliflozin, SitagliptinErtugliflozin Steglujan, komb., MSD
Linagliptin Trajenta, Boehringer Ingelheim
Alogliptin, MetforminMetformin Vipdomet, komb., Takeda Pharma
Alogliptin Vipidia, Takeda Pharma
Sitagliptin Xelevia, MSD