Non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia (NOAK)

 

Non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia, kaldet NOAK, er blodfortyndende midler, som har en direkte hæmmende virkning på en af blodets størkningsfaktorer (faktor Xa eller trombin). Lægemidlerne findes som tabletter eller kapsler, som indtages oralt, dvs. gennem munden. 

 

Midlerne kan i nogle tilfælde anvendes som alternativ til behandling med hepariner og K-vitamin-antagonister. Midlerne er godkendt til at forebygge blodpropper ved atrieflimren (hjerterytmeforstyrrelse) og ved dyb venetrombose og lungeemboli, efter operation i hofte og knæ samt for enkelte af midlerne visse andre situationer.  

 

Midlerne gives i fast daglig dosis, som afhænger af din nyrefunktion, og for visse af midlerne afhænger dosis af din alder og vægt. Der kræves ikke laboratoriekontrol af INR i blodet, som ved behandling med K-vitamin-antagonister. Desuden har kost og andre lægemidler mindre indflydelse på effekten af behandlingen. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Apixaban Eliquis, Bristol-Myers Squibb
Edoxaban Lixiana, MSD
Dabigatranetexilat Pradaxa®, Boehringer Ingelheim
Rivaroxaban Xarelto®, Bayer