Pradaxa®

B01AE07
 

Pradaxa® er et blodfortyndende middel. Oralt direkte virkende antikoagulantia

 

Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.  

Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. 

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Pradaxa® anvendes til: 

 • Forebyggelse af blodpropper hos patienter, der får indsat kunstigt hofte- eller knæled.
 • Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener (DVT) og i lungerne (LE).
 • Forebyggelse af blodpropper hos specielle grupper af patienter med hjerterytmeforstyrrelser.

Dosering

Findes som kapsler. 

 

Voksne 

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled 

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.
 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt 

Hjerterytmeforstyrrelser 

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt. Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

 

Bemærk 

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Pradaxa® kapsler skal blive i den originale pakning indtil brug. Se "Håndtering og holdbarhed".
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Tendens til blødninger.
Almindelige (1-10%) Blødning fra endetarmen, Blødning i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme, Mavesmerter.
Næseblod.
Blodmangel.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Blod i urinen.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning, Mavesår.
Hjerneblødning.
Blodansamling, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Sårhelingsproblemer.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Ophostning af blod.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt Muskelsammentrækninger i luftrørene.

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang. 

Bør ikke anvendes

Pradaxa® bør ikke anvendes: 

 • ved meget dårligt fungerende nyrer 
 • ved meget dårligt fungerende lever
 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag 
 • hvis du har kunstige hjerteklapper.

Særlige advarsler

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Se "Håndtering og holdbarhed".
 • Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunktion undersøges.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer.
 • Forsigtighed ved øget tendens til blødning
 • Forsigtighed ved samtidig behandling for spiserørskatar eller betændelse i mavens slimhinde.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og vægt mindre end 50 kg.
 • Behandling med Pradaxa® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Pradaxa®.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Pradaxa® må ikke tages samtidig med itraconazol (svampemiddel), dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) og ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) samt visse andre blodfortyndende midler.
 • Samtidig behandling med blodfortyndende og blodpladehæmmende midler (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, ticagrelor og visse NSAID) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med rifampicin (antibiotikum), naturlægemidler, som indeholder perikon og midler mod epilepsi (carbamazepin og phenytoin) kan muligvis nedsætte virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), tacrolimus (middel mod afstødning af organer) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) forstærker virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med posaconazol (svampemiddel) og proteaseinhibitorer, fx ritonavir (middel mod HIV), er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Virkning

 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid (T½) er ca. 15 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Pradaxa® kapsler skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket eller plastbeholderen lige inden brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når plastbeholderen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 4 måneder.
 • Til Pradaxa® i blisterpakninger findes en speciel doseringsæske, hvor kapslerne forbliver i blisterarket. Denne kan rekvireres uden betaling på apoteket eller hos firmaet Boehringer Ingelheim.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat). 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 75 mg 10 stk. (blister) 142,80
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) 728,10
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) (EuroPharmaD 728,35
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) 661,15
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) (Paranova) 711,60
Recept hårde kapsler 110 mg 10 stk. (blister) 142,80
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (Paranova) 716,15
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (blister) 647,10
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (Orifarm) 716,00
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk. (blister) (Paranova) 2.061,10
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 1.923,10
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk. (blister) (Orifarm) Udgået 16.01.2017
Recept hårde kapsler 150 mg 30 stk. (blister) (Paranova) 377,50
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (Orifarm) 725,15
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (blister) 658,10
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (Paranova) 725,65
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) 663,10
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Abacus) 2.172,10
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Orifarm) 2.170,15
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Paranova) 2.192,20
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 1.953,10

Foto og identifikation

Hårde kapsler  75 mg

Præg:
R75,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 75 mg
 

Hårde kapsler  110 mg

Præg:
R110,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
R150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige, Lyseblå
Mål i mm: 7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-12-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. januar 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...