Karbamazepin "DAK"

N03AF01
 

Karbamazepin "DAK" er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Karbamazepin "DAK" anvendes 

Dosering

Findes som tabletter. 


Epilepsi 

 • Voksne og børn over 15 år. Sædvanligvis 200 mg 2 gange i døgnet stigende langsomt til sædvanligvis 400-600 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn 6-15 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet tigende langsomt til højst 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn under 6 år. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Højere doser kan være påkrævet.


Nervesmerter 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. ½-1 tabletter (100-200 mg) i døgnet stigende langsomt indtil smertefrihed, sædvanligvis 1 tablet (200 mg) 3-4 gange i døgnet, hvorefter dosis gradvis nedsættes til lavest mulig dosis, som holder smerterne nede.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. ½ tablet (100 mg) 2 gange i døgnet.


Abstinenser 

 • Sædvanligvis 1 tablet (200 mg) 3 gange i døgnet. I alvorlige tilfælde kan dosis øges til højst 2 tabletter (400 mg) 3 gange i døgnet.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Besvær med at styre arme og ben, Svimmelhed, Søvnighed.
Allergiske hudreaktioner, Nældefeber.
Menstruationsforstyrrelser.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit, Vægtøgning.
Leverpåvirkning, Mundtørhed.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet.
Hovedpine, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse.
Dobbeltsyn, Uskarpt syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Alvorlig hudreaktion.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Ophobning af galde.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem.
Ledsmerter.
Betændelse i hjernens hinder, Psykoser.
Alvorlig bindevævssygdom.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Betændelsestilstand i nyren, Manglende vandladning.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet. 

Bør ikke anvendes

Karbamazepin "DAK" bør ikke anvendes ved 

 • visse hjertesygdomme
 • den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning
 • dårligt fungerende knoglemarv
 • overfølsomhed over for visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin og rufinamid).

Særlige advarsler

 • Ved dårligt fungerende lever skal dosis som regel nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Karbamazepin "DAK" må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Karbamazepin "DAK" kan nedsætte virkningen af bupropion (rygestop) eller voriconazol (svampemiddel), og kombinationen skal undgås.
 • Karbamazepin "DAK" kan nedsætte virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), midler mod psykoser (paliperidon, quetiapin og ziprasidon), warfarin (blodfortyndende) samt svangerskabsforebyggende midler med hormon, fx p-piller.
 • Clarithromycin (antibiotikum), fluoxetin (middel mod depression), isoniazid (middel mod tuberkulose) og midler mod forhøjet blodtryk (diltiazem og verapamil) øger virkningen af Karbamazepin "DAK".
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Karbamazepin "DAK".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er en let øget risiko for misdannelser ved brug af Karbamazepin "DAK".
 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.
 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal benytte sikker prævention under behandlingen og indtil 2 uger efter ophør med behandling, se dog under 'Brug af anden medicin' ang. nedsat virkning af p-piller. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen overføres på normal måde. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker Karbamazepin "DAK" stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet () er 30-40 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) carbamazepin.  

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 200 stk. 218,70

Substitution

tabletter 200 mg
Tegretol Novartis, Carbamazepin, tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...