Jurnista bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depottabletter

Jurnista

N02AA03
 

Jurnista er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Jurnista anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Dosering

Findes som depottabletter.  

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8 mg hver 24. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægttab.
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Lavt blodtryk, Åndenød.
Væskemangel.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Søvnløshed, Talebesvær, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Koordinationsbesvær, Opstemthed.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Uro og rastløshed.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte
 • meget dårligt fungerende lever.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Jurnistas sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Jurnistas sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Jurnista kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Jurnista og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Jurnista medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
Virkningen varer ca. 24 timer. 

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg, 16 mg eller 32 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. 250,90
Recept depottabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 14 stk (blister) 444,95
Recept depottabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. 739,90

Foto og identifikation

Depottabletter  8 mg

Præg:
HM, 8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,5 x 7,5
depottabletter 8 mg
 

Depottabletter  16 mg

Præg:
HM, 16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 16 mg
 

Depottabletter  32 mg

Præg:
HM, 32
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 32 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...