Transtec® bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depotplastre

Transtec®

N02AE01
 

Transtec® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Transtec® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Dosering

Findes som depotplastre. 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 35 mikrogram/time. Plastret skiftes efter senest hvert 4. døgn. For praktisk anvendelse kan plastret skiftes 2 gange om ugen med faste mellemrum. Dosis bør tidligst justeres efter 3-4 døgn.


Bemærk: 

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet.
Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Opkastning.
Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kredsløbsforstyrrelser, Lavt blodtryk.
Forvirring, Sløvhed.
Manglende vandladning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Hallucinationer, Ændring i hudens følesans.
Synsforstyrrelser.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • den sjældne sygdom myasthenia gravis.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever eller lunger samt ved akut alkoholforgiftning.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Transtec®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Transtec®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Transtec® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Der er begrænset erfaring med brug af midlet til gravide.
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Transtec® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Buprenorphin frigives løbende fra plastret i løbet af 3 døgn.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Buprenorphin er fordelt i en klæbende matrix.
 • Absorptionsareal henholdsvis 25 cm2, 37,5 cm2 og 50 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 plaster afgiver henholdsvis 35 mikrogram, 52,5 mikrogram og 70 mikrogram buprenorphin pr. time. 

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 35 mikrogram/time 8 stk. 472,00
Recept depotplastre 52,5 mikrogram/time 8 stk. 695,60
Recept depotplastre 70 mikrogram/time 8 stk. 898,85

Foto og identifikation

Depotplastre  35 mikrogram/time

Præg:
Transtec 35 µg/h, buprenorphinum 20 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 72 x 72
Transtec® depotplaster 35 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  52,5 mikrogram/time

Præg:
Transtec 52,5 µg/h, buprenorphinum 30 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 97 x 72
Transtec® depotplaster 52,5 mikrogram/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  70 mikrogram/time

Præg:
Transtec 70 µg/h, buprenorphinum 40 mg
Farve: Beige
Mål i mm: 122 x 72
Transtec® depotplaster 70 mikrogram/time
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...