Humant hepatitis B immunglobulin

 

I visse situationer, hvor der er risiko for smitte med hepatitis B- virus, kan man forebygge leverbetændelse ved at anvende humant hepatitis B immunglobulin.  

Det er fx, hvis man er blevet udsat for smitte fra en person med leverbetændelse, eller hvis man har fået transplanteret en ny lever.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Humant hepatitis B immunglobulin Hepatect CP, Unimedic Pharma