Allergivaccination ved insektstik

 

Allergivaccination mod insektstik gives sædvanligvis som indsprøjtning. Princippet er, at du over en periode på få måneder får stigende mængder af det stof, du ikke tåler. I starten i meget små mængder. Når topdosis nås, fortsættes behandlingen sædvanligvis med 6-8 ugers interval i 3-5 år. Effekten indtræder allerede efter første fase, men kan øges yderligere undervejs. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller immunterapi. 

 

Hovedformålet med den lange behandling er dog at få en virkning, som holder i mange år. Hos de fleste vil behandlingen nedsætte behovet for medicin væsentligt, enkelte vil helt kunne undvære medicin. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Allergener ALK 801 Bigift, ALK