Antibiotika og binyrebarkhormon i kombination (øjne)

 

Antibiotika er en gruppe af stoffer, som bruges til behandling af infektioner med bakterier. 

Binyrebarkhormon hæmmer de vævsreaktioner, som ses i øjnene ved overfølsomhedstilstande eller ved inflammation. Binyrebarkhormon kan i sjældne tilfælde give forhøjet tryk i øjet, hvorfor øjenlægen jævnligt vil måle øjentrykket i behandlingsperioden.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Dexamethason, Tobramycin Oridecin, komb., Orifarm Generics