Indsprøjtning eller placering under huden

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Medroxyprogesteronacetat Depo-Provera®, Pfizer
Etonogestrel Implanon, Parallelimport
Etonogestrel Nexplanon, MSD