Kombinationer med stærkt virkende binyrebarkhormon

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Betamethason, Clioquinol Betnovat® med Chinoform, komb., GSK Pharma
Betamethason, Clioquinol Betnovate C, komb., Parallelimport
Betamethason, Fusidin Fucibet, komb., Parallelimport
Betamethason, Fusidin Fucicort®, komb., LEO
Betamethason, Fusidin Fusidinsyre/betamethason "2care4", komb., Parallelimport
Betamethason, Fusidin Fusidinsyre/betamethasonvalerat "Mylan", komb., Mylan
Clioquinol, Fluocinolonacetonid Synalar® 0,025% med Chinoform, komb., Bioglan