Nicorette®

Nicorette Classic, Nicorette Cooldrops, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruit, Nicorette Fruitmint, Nicorette Invisi, Nicorette Microtab Classic, Nicorette QuickMist, Nicorette Quickmist Cool Berry, Nicorette Whitemint
N07BA01
 

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Nicorette® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen. 

Doseringsforslag

Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator. 

Kan bruges til voksne og unge over 15 år. 

 

Mundhulespray 

 • Rygeophør: 1-2, evt 3 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over yderligere 6 uger.
 • Rygereduktion:
  • Kan anvendes mellem de perioder, hvor man ryger, for at forlænge de rygefrie perioder.
  • Der anvendes 1-2 pust ad gangen (svarende til en cigaret).
  • Forsøg på rygeophør bør foretages så snart man sig klar og senest 12 uger efter behandlingsstart.
  • Professionel rådgivning bør opsøges hvis rygereduktion ikke er opnået efter 6 uger.
 • Regelmæssig anvendelse af mundhulespray i mere end 6 måneder anbefales ikke.

 

Resoribletter 

Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger. 

 

Sugetabletter 

 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.


Tyggegummi 

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.


Nicorette® Invisi, depotplaster 

 • Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.
 • Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger.
  • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

 

Næsespray 

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 4 pust i timen. Den anbefalede behandlingsvarighed er 8 uger. Herefter aftrappes behandlingen over nogle uger. Behandlingstiden over 6 måneder anbefales ikke. 


Inhalator 

 • Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter.
 • Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.


Næsespray 

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder. 

 

Kombinationsbehandling 

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator. 

 

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator. 

 

Normalt anvendes enten: 

 • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
  Eller
 • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

 

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.  

 

Bemærk: 

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin. Dette bør der tages hensyn til ved bortskaffelse. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og forstoppelse. 

 

 • Udvikling af tolerans er set ved langtidsanvendelse (over 12 måneder) hos 1-2 %.
 • Nicotin virker lokalirriterende og udløser oftest mild og forbigående irritation i mund, svælg, næse eller hud afhængig af, hvilken type lægemiddel, man anvender. I nogle tilfælde er der set nældefeber, hvis man er overfølsom for fx farvestoffer i de enkelte produkter.
 • Overdosering ses sjældent, men forekommer oftest ved samtidig rygning. Hvis der optræder symptomer på overdosering i form af utilpashed, mathed, kvalme og opkastning, hjertebanken, øget svedtendens, øget spytdannelse, hovedpine, svimmelhed eller diarré, holdes der pause med midlet. Symptomerne på overdosering kan dog være vanskelige at skelne fra selve abstinenssymptomerne efter rygeophør.

Bør ikke anvendes

Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Særlige advarsler

 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.
 • Mundhulespray. Alkoholindhold: Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger. 

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen. 

Bloddonor

Virkning

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre 

 • Plastrene er rektangulære med et absorptionsareal på henholdsvis 10 cm2, 20 cm2 og 30 cm2.
 • Størrelse henholdsvis 34x30 mm, 44x45 mm og 60x50 mm.
 • Nicotinen er fordelt i en matrix bestående af polyisobutylener.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.

  

Bemærk: 

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig aktiv substans. Dette bør der tages hensyn til ved kassationen. 

Lægemiddelformer

Nicorette® QuickMist, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin. 

Nicorette® QuickMist Cool Berry, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin. 

Nicorette® Microtab Classic, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (som β-cyclodextrinkompleks).
Nicorette® Cooldrops, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.  

Nicorette® Fruit, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg nicotin.
Nicorette® Classic, tyggegummi. 1 tygegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Freshmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Fruitmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Whitemint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Invisi, depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 10 mg, 15 mg og 25 mg nicotin i løbet af 16 timer.
Næsespray 500 mikrogram/dosis. 1 pust indeholder 0,5 mg nicotin.
Inhalator 10 mg. 1 inhalator indeholder 10 mg nicotin (heraf afgives ca. 5 mg) (1 sug svarer til ca. 13 mikrogram nicotin). 

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : tyggegummi 4 mg (classic) , tyggegummi 4 mg (freshmint) , tyggegummi 4 mg (fruitmint)
Titandioxid (E171) : sugetabletter 2 mg (freshmint) , sugetabletter 2 mg (freshmint) , tyggegummi 2 mg (freshmint) , tyggegummi 2 mg (fruitmint) , tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg (freshmint) , tyggegummi 4 mg (fruitmint)
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis
Smag:
Blandet frugtsmag : tyggegummi 2 mg (classic) , tyggegummi 4 mg (classic) , mundhulespray 1 mg/dosis
Eukalyptus : sugetabletter 2 mg (cooldrops) , sugetabletter 4 mg (cooldrops)
Menthol : sugetabletter 2 mg (cooldrops) , sugetabletter 4 mg (cooldrops) , tyggegummi 2 mg (freshmint) , tyggegummi 2 mg (fruitmint) , tyggegummi 2 mg (whitemint) , tyggegummi 4 mg (freshmint) , tyggegummi 4 mg (fruitmint) , mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, Inhal.damp imprægneret patron 10 mg
Mint : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Mynte : tyggegummi 2 mg (classic) , tyggegummi 4 mg (classic)
Pebermynte : sugetabletter 2 mg (cooldrops) , sugetabletter 4 mg (cooldrops) , tyggegummi 2 mg (freshmint) , tyggegummi 2 mg (fruitmint) , tyggegummi 2 mg (whitemint) , tyggegummi 4 mg (freshmint) , tyggegummi 4 mg (fruitmint)
Tutti-frutti : sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg (fruitmint) , tyggegummi 4 mg (fruitmint)
Wintherfresh : sugetabletter 2 mg (cooldrops) , sugetabletter 4 mg (cooldrops) , tyggegummi 2 mg (whitemint)
Andre:
Ethanol : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Polyisobutylen : depotplastre 10 mg/16 timer (invisi) , depotplastre 15 mg/16 timer (invisi) , depotplastre 25 mg/16 timer (invisi)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  (Cooldrops)  20 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  (fruit)  20 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  (Cooldrops)  80 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  (Cooldrops)  160 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  (fruit)  160 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 4 mg  (Cooldrops)  80 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sublinguale resoribletter 2 mg  (classic)  90 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (classic)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (freshmint)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (fruitmint)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (whitemint)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (fruitmint)  105 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (classic)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (freshmint)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (fruitmint)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  (whitemint)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (freshmint)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (fruitmint)  30 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (fruitmint)  105 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (classic)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (freshmint)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  (fruitmint)  210 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek mundhulespray 1 mg/dosis  (QuickMist)  150 doser ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek mundhulespray 1 mg/dosis  (QuickMist Cold Berry)  150 doser ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek mundhulespray 1 mg/dosis  (QuickMist)  2 x 150 doser ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek mundhulespray 1 mg/dosis  (QuickMist Cold Berry)  2 x 150 doser ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek mundhulespray 1 mg/dosis  (QuickMist)   (Paranova Danmark) 2 x 150 doser ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 10 mg/16 timer  (invisi)  14 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 15 mg/16 timer  (invisi)  7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 15 mg/16 timer  (invisi)  14 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 25 mg/16 timer  (invisi)  7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 25 mg/16 timer  (invisi)  14 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek Inhal.damp imprægneret patron 10 mg 18 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek Inhal.damp imprægneret patron 10 mg 42 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis 200 doser ikke fast pris

Substitution

tyggegummi 2 mg
Nicotinell Fruit GSK Consumer Healthcare, Nicotin, tyggegummi 2 mg
 
tyggegummi 4 mg
Nicotinell Fruit GSK Consumer Healthcare, Nicotin, tyggegummi 4 mg
 

Foto og identifikation

Sugetabletter  2 mg  (Fruit)

Præg:
n, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 14
sugetabletter 2 mg (Fruit)
 

Sugetabletter  2 mg  (Cooldrops)

Præg:
2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 14
sugetabletter 2 mg (Cooldrops)
 

Sugetabletter  4 mg  (Cooldrops)

Præg:
4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 14,2
sugetabletter 4 mg (Cooldrops)
 

Sublinguale resoribletter  2 mg  (Classic)

Præg:
NIC, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
sublinguale resoribletter 2 mg (Classic)
 

Mundhulespray  1 mg/dosis  Nicorette® QuickMist

Mål i mm: 30 x 103
Nicorette® QuickMist
 
 
 
 
Klargjort QuickMist spray
 
Nicorette® QuickMist
 
 
 
 
Klargjort QuickMist spray, set fra siden.
 
Nicorette® QuickMist
 
 
 
 
 

Mundhulespray  1 mg/dosis  Nicorette® QuickMist Cold Berry

Mål i mm: 30 x 103
Nicorette® QuickMist Cold Berry
 
 
 
 
Klargjort Nicorette QuickMist spray
 
Nicorette® QuickMist Cold Berry
 
 
 
 
Klargjort QuickMist spray, set fra siden
 
Nicorette® QuickMist Cold Berry
 
 
 
 
 

Depotplastre  10 mg/16 timer

Præg:
nicorette®
Farve: Beige
Mål i mm: 28 x 33
Nicorette® Invisi 10 mg/16 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  15 mg/16 timer

Præg:
nicorette®
Farve: Beige
Mål i mm: 33 x 42
Nicorette® Invisi 15 mg/16 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  25 mg/16 timer

Præg:
nicorette®
Farve: Beige
Mål i mm: 43 x 53
Nicorette® Invisi 25 mg/16 timer
 
 
 
 
 

Inhal.damp imprægneret patron  10 mg

Mål i mm: 13 x 70
Nicorette® inhalator
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  500 mikrogram/dosis

Mål i mm: 31 x 95
Nicorette næsespray
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Nicorette® næsespray
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...