Fnat

Revideret: 21.11.2022

Hvad er Fnat?

Fnat (scabies) er en infektion med en lille, gulligbrun mide - en parasit med fire par ben. Hunmiden er størst og måler 0,3-0,4 mm. Den drægtige hunmide graver gange i det øverste hudlag og lægger æg for enden af disse gange. Fnat klør og er generende, og det smitter, men det er ufarligt.

Symptomer

2-8 uger efter, at du er blevet smittet, får du en kløe, der kan være så stærk, at du kradser huden til blods. Det er karakteristisk, at kløen bliver værre, når du opholder dig i sengevarmen. Kløen skyldes en overfølsomhedsreaktion over for miden. Hvis du har haft fnat tidligere, kan kløen derfor komme blot få dage efter, at du er smittet.
På de områder, hvor du har kløe, kan der komme rødme og små, væskefyldte knopper og kradsemærker. Når du kradser dig, kan der komme betændelse og skorpedannelse på stedet.

En særlig form for fnat er skorpefnat, som giver skorper og skæl på store områder af huden. Skorpefnat klør som regel mindre, selv om du kan have utallige mider. Derfor kan mange nå at blive smittet, inden du får stillet diagnosen. Skorpefnat rammer især immunsvækkede og/eller ældre på hospitaler og plejehjem.

Hvordan forløber sygdommen?

Efter behandlingen kan du fortsat have kløe i 2-3 uger. Kløen kan behandles med et lokalbedøvende middel.

Hvem får sygdommen?

Alle kan få fnat.

Hvordan smitter fnat?

Du bliver smittet ved seksuel kontakt eller anden form for nær fysisk kontakt med en, der har fnat. I sjældnere tilfælde kan du blive smittet gennem sengetøj.

Hvad er årsagen til fnat?

Fnat skyldes smitte med fnatmiden Sarcoptes scabiei. Fnatmiden foretrækker områder som mellemrummet mellem fingrene, håndleddet, albuerne, armhulerne, stedet omkring navlen og kønsdelene. Hunmiden lægger 2-3 æg dagligt, og efter 3-4 dage klækkes æggene til larver. Efter 5-10 dage er larverne fuldt udviklet til fnatmider.  

I udviklingslandene er fnat almindeligt. Det findes især i områder med dårlige hygiejniske forhold.  

Undersøgelser ved fnat

Med en nål prøver lægen at finde en levende mide, som derefter bliver undersøgt i mikroskop. Midegangen måler kun et par mm og ligner en tynd blyantstreg. For enden af gangen er der en lille, brunlig plet - det er miden. Lægen fanger miden ved at skrabe hul på gangen og tage miden op med nålen. Hvis du har god hygiejne, kan det være svært for lægen at stille diagnosen, fordi du så kun har få fnatgange.

Specielle forhold hos børn

Hos små børn kan fodsåler og håndflader også være angrebet. 

 

Læs evt. Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge

Behandling af fnat

Fnat behandles ved, at du smører dig ind i et fnatmiddel over hele kroppen fra kæberanden og nedefter. Børn under 3 år skal også smøres ind i hårbunden og ansigtet, undtagen området omkring øjnene og munden. Midlet smøres på ved sengetid og skal vaskes af igen efter 8-12 timer. Efter behandlingen skal du tage rent tøj på og skifte sengetøj. Behandlingen kan om nødvendigt gentages efter 8 dage. Den nærmeste familie og andre tætte kontakter skal også behandles.  

 

Der er nogle patienter hvor standardbehandling med permethrin creme ikke virker, og i de tilfælde kan man anvende svovlvaselin 10 % dagligt i 3 dage eller en tabletbehandling med ivermectin

Lægemidler

Forfattere

Carsten Sand (Forfatter)