Dyssocial personlighedsforstyrrelse

Revideret: 24.04.2019

Hvad er Dyssocial personlighedsforstyrrelse?

Et menneskes personlighedsstruktur er vedvarende mønstre for tanke- og følelsesliv, behovstilfredsstillelse og forhold til andre mennesker. Nogle menneskers personlighedsstruktur passer dårligt til den kultur, de lever i. Det kan føre til en personlighedsforstyrrelse præget af dårligt forhold til andre og vanskelighed med at passe et arbejde. 

Symptomer

Dyssocial personlighedsforstyrrelse er præget af mangelfuld hensyntagen til sociale forpligtelser og normer samt forholdet til andre mennesker. Forholdet er præget af ligegyldighed. Der er ofte lav frustrationstærskel med tilbøjelighed til aggressiv adfærd. Der er mangelfuld evne til at føle skyld og ansvar. Forskellige former for kriminalitet og misbrug ses derfor hyppigere. 

Hvordan forløber sygdommen?

Lidelsen optræder i barne- eller ungdomsårene og præger voksenlivet, men afsvækkes typisk med alderen. 

Hvem får sygdommen?

Lidelsen ses langt hyppigere hos mænd end kvinder, hvor den er relativ sjælden. 

Hvad er årsagen til dyssocial personlighedsforstyrrelse?

Lidelsen skyldes et komplekst samspil mellem genetiske (arvelige) og miljømæssige forhold, der fører til mangelfuld udvikling af sociale færdigheder under hele opvæksten, ofte betinget af opvækst under ustabile og belastende forhold præget af vold og misbrug hos forældrene. Hjerneskader kan også være årsag til sygdommen. Misbrug af alkohol og rusmidler kan forværre lidelsen. 

Undersøgelser ved dyssocial personlighedsforstyrrelse

Grundig psykiatrisk vurdering er nødvendig for at udelukke, at symptomerne skyldes anden psykisk eller legemlig sygdom. 

Specielle forhold hos børn

Børn har en række symptomer på forskellige adfærdsforstyrrelser, uro, rapseri og lignende, der vanskeliggør skolegang. 

Behandling af dyssocial personlighedsforstyrrelse

Behandlingen er først og fremmest pædagogisk og psykologisk med fokus på at opnå bedre indsigt i de mange problemer, der følger af den uhensigtsmæssige adfærd, og større evne til at begå sig i forhold til andre mennesker. 

  

Medicinsk behandling 

Medicinsk behandling kan komme på tale ved depression, særlige former for aggressiv adfærd eller misbrug. Social rehabilitering er meget vigtig. 

  

Du kan få mere information om personlighedsforstyrrelser hos psykiatrifonden.dk

Forfattere

Raben Rosenberg (Forfatter)