Diabetisk fodsår

Revideret: 21.12.2022

Hvad er Diabetisk fodsår?

Det diabetiske fodsår skyldes en række specielle forhold hos personer med Diabetes type 1. Ved manglende eller forkert behandling kan der gå betændelse i såret, og det kan ende med, at der må foretages amputation. Hvis du har et diabetisk fodsår, bør du straks søge læge. Fodsårene skyldes oftest, at du enten har perifer neuropati (nervebetændelse) med nedsat føle- og smertesans i fødderne eller at du har dårlig kredsløb i benene pga. åreforkalkning.  

Symptomer

Problemet er, hvis du har neuropati, at du ikke føler smerte - og derfor heller ikke kan mærke, når såret opstår. Typisk er såret placeret på et sted på foden, hvor der er knoglefremspring, eller under foden. I sårets omgivelser er der dannet hård hud efter langvarigt tryk mod vævet. Røde striber op ad fodryggen skyldes en fremadskridende infektion. Lægen vil ofte tage en bakterieprøve (podning) fra såret med en vatpind, før der gives antibiotika. Med en metalpind forsigtigt i såret vurderer lægen, hvor dybt såret er, og om der er åbent helt ind til knoglen. Desuden er det vigtigt at føle om der er puls i foden.  

 

"Gå på vat" 

Neuropatien (nervebetændelsen) er skyld i, at du ikke kan føle dine fødder. Det beskrives "som at gå på vat". Følelsen er unaturlig og ubehagelig. Paradoksalt nok kan neuropatien i de sværeste former også være meget smertefuld. Det føles som en invaliderende brændende smerte. De neuropatiske sår sidder oftest under fødderne på de forreste trædepuder under storetåen, som vist på fotoet, eller der hvor skoen trykker, det vil sige på siderne af fødderne. Hvis såret bliver aflastet, vil det som regel hele op uden problemer. Når såret er helet, er der stor risiko for, at du får det igen inden for det næste år, hvis du ikke får godt fodtøj og eventuelt indlæg, så du undgår tryk på de områder af foden. Det er vigtigt, at du får dine fødder tilset regelmæssig af en fodterapeut.  

 

Dårligt kredsløb 

Et fodsår, som skyldes dårligt perifert kredsløb (arteriosklerotisk), udvikles som regel ved en eller to tæer og starter oftest ude omkring neglen. Om disse sår kan hele op afhænger af blodkredsløbet ned til foden. Ved dårligt kredsløb ender det ofte med en amputation. Hvis din puls kan føles på fodryggen eller under knysten på midtersiden af anklen, er kredsløbet godt. Hvis pulsen ikke kan føles, kan kredsløbet stadig være godt, men så bør der foretages en ”tåtryk-måling”, også kaldet en perifer trykmåling. Det foregår på laboratorium eller hospital og foretages som en udvendig måling på storetåen. Denne måling afgør også, om du skal henvises til en karkirurg for nærmere vurdering.  

 

Charcots fod
Hvis din ene fod er mere end 3 grader varmere end den anden fod, og let hævet, og der ikke er tegn på infektion, kan det være, at du har udviklet en "Charcots fod". Det er en meget alvorlig sygdom, der kræver total aflastning af foden, da den medfølgende knoglenedbrydning ellers vil medføre at foden bliver deform, med stor risiko for tryksår. Normalt varer forløbet af en Charcots fod fra 6 -12 måneder, hvor foden ikke må belastes. Der er ingen god medicinsk behandling af tilstanden, kun aflastning. Tilstanden ses hos personer med langvarig diabetes og svær neuropati, hvorfor de ingen smerter har i foden.  

Hvem får sygdommen?

Mere end 15 ud af 100 voksne med diabetes oplever at få et fodsår. Det er den næst hyppigste komplikation til diabetes. Næsten halvdelen af alle amputationer foretages på patienter med Diabetes type 1

Undersøgelser ved diabetisk fodsår

Du skal have taget en bakterieprøve (podning) fra såret, før du skal have antibiotika. Læge vil sikkert også måle, hvor dybt såret er, og om der er åbent helt ind til knoglen. For at tjekke dit perifere kredsløb i benene, vil læge føle om der er puls i foden.  

 

Når du har diabetes, skal du gå til kontrol og have tjekket dit blodsukker regelmæssigt. 

Behandling af diabetisk fodsår

Hvad kan du selv gøre? 

Brug af aflastende fodtøj, midlertidigt eller hele tiden, er vigtigt for at sårene kan hele eller for at undgå at tryksår opstår på foden. Aflastning er den vigtigste behandling for det neuropatiske sår og ”charcot foden”. 

 

Medicinsk behandling
Åreforkalkningen kan behandles af karkirurger. Diabetes behandles af medicinske specialister. Infektionen behandles med antibiotika, og ofte må man operere for at fjerne den betændelse, som udgår fra såret.

Den almindeligste antibiotikabehandling består i et antibiotikum mod stafylokokker eller et bredspektret penicillin i store doser og ofte i længere tid. Som regel til der ikke mere er blottet knogle i sårbunden. Bakterieprøver ( podning) vil afgøre, om der skal give flere slags antibiotika.

Det diabetiske fodsår skal tages meget alvorligt og tilses akut. Såret med infektion skal tilses hyppigt specielt i starten for at vurdere om den antibiotiske behandling har den ønskede effekt. En infektion hos en person med diabetes kan i løbet af få dage (2-4 dage) spredes og medføre amputation.  

Forfattere

Sten Madsbad (Forfatter)