Gul feber

Revideret: 22.12.2021

Hvad er Gul feber?

Gul feber er virussygdom, der overføres med myggestik. Gul feber forekommer kun i tropisk Sydamerika og i den del af tropisk Afrika, der ligger syd for Sahara i et bælte mellem 15° nord og 15° grader syd for ækvator.
Gul feber kan forløbe som en influenzalignende sygdom eller som en mere alvorlig, livstruende sygdom med indre blødning og svigt af nyrer og lever. Svigt af leveren medfører gulsot, som er det, der har givet sygdommen sit navn. 

Symptomer

Symptomerne er feber, hovedpine, muskelsmerter, kvalme og opkastning. Senere i forløbet kan du få svigt af organer som nyrer og lever og indre blødninger. Man kan også få gulsot og kramper og blive bevidstløs.

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen starter 3-6 dage efter smitten. Sygdommen har 3 faser.
I den første fase får du feber, hovedpine, muskelsmerter, kvalme, opkastning og ofte også gulsot.
I den anden fase (efter 3-4 dage) forsvinder feberen og de andre symptomer, og de fleste vil herefter komme sig over sygdommen.
Hos nogle går sygdommen imidlertid over i en tredje fase, hvor feberen kommer tilbage, og der opstår svigt af indre organer som nyrer og lever, indre blødninger og påvirkning af hjernen med kramper og bevidstløshed.
I den tredje fase dør 25-50 ud af 100 patienter på grund af leversvigt eller nyresvigt. 

Hvem får sygdommen?

Alle, der stikkes af en inficeret myg, kan få sygdommen. 

WHO skønner, at der er 200.000 nye tilfælde og 30.000 dødsfald om året. Sygdommen er mere almindelig i Afrika end i Sydamerika. 

Gul feber er sjælden hos rejsende. Det skyldes, at de rejsende ikke opholder sig så længe i risikoområder, og mange rejsende er beskyttet af den vaccine, som kan forhindre sygdommen.  

Hvordan smitter gul feber?

Smitten kan overføres til et menneske ved myggestik, hvis myggen inden har stukket en inficeret abe eller et inficeret menneske. De myg, der overfører virus, stikker især om dagen. 

I Sydamerika sker smitteoverførslen hyppigst fra aber til mennesker. Det betyder, at det især er mennesker, der opholder sig i skove eller tæt på skove, som bliver smittet. Denne form for gul feber kaldes derfor jungle yellow fever

 

I Afrika forekommer også jungle yellow fever, og den mest almindelige form for smitte sker i regntiden i fugtige savanneområder i Vest- og Centralafrika. I Afrika er der desuden udbrud af gul feber i byer og landsbyer (urban yellow fever). Ved urban yellow fever sker smitten via myg fra menneske til menneske. 

Hvad er årsagen til gul feber?

Gul feber-virus.

Undersøgelser ved gul feber

Gul feber-virus kan påvises i en blodprøve

Behandling af gul feber

Hvad kan du selv gøre? 

Gul feber kan forebygges. Hvis ikke du kan tåle at blive vaccineret mod gul feber, er det meget vigtigt at beskytte sig mod myggestik.  

  • Tag tøj på med lange ærmer og bukseben.
  • Brug myggeafvisende midler hele døgnet og særlig grundigt på de tidspunkter, hvor myggene er mest aktive.
  • Sov i myggeskærmede rum eller rum med aircondition.
  • Sov med myggenet ud over sengen. Det bedste er at bruge myggenet, som er sprøjtet med insektgift (permethrin).

Vaccination 

Der findes en effektiv vaccine, og vaccination tilrådes rejsende til områder med gul feber.
Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, og beskyttelsen anses for at være livslang.

Gul feber og polio er de eneste sygdomme, hvor der er internationale regler for vaccination. Nogle lande kræver vaccination, for at man får lov til at rejse ind i landet. Det gælder typisk, hvis man kommer rejsende fra et land, hvor gul feber findes, og vil rejse ind i et land, hvor der ikke er gul feber, men hvor der findes de myg, som kan overføre gul feber. Myndighederne vil med kravet om vaccination sikre, at en rejsende ikke indfører sygdommen i deres land. Vaccination skal dokumenteres med stempel i det gule, internationale vaccinationskort. Vaccination er gyldig efter 10 dage og gælder resten af livet. 

 

Vaccinen skal gives med forsigtighed til personer over 60 år, da disse har en øget risiko for bivirkninger. Af samme grund må vaccinen ikke gives til spædbørn under 9 måneder, til gravide og ammende og til patienter med svækket immunforsvar. 

 

Undtagelse fra vaccination 

Hvis du af en eller anden grund ikke kan blive vaccineret , kan lægen give dig en ”undtagelsesattest”, der forklarer, hvorfor du ikke er vaccineret. 

 

Medicinsk behandling 

Der findes ingen medicinsk behandling, som rammer gul feber-virus. Den medicinske behandling går derfor ud på at bekæmpe komplikationer som nyresvigt og indre blødninger. 

Lægemidler

Vaccination mod gul feber

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere

Jørgen Kurtzhals (Forfatter)