Hudkræft

Revideret: 21.11.2022

Hvad er Hudkræft?

Hudkræft findes i to former, som er forskellig fra modermærkekræft, nemlig basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (planocellulært karcinom). Læs også artiklen Generelt om kræft

Symptomer

Basalcellekræft
De første forandringer er ofte små blege eller svagt røde knopper, som flyder sammen og danner en lille knude. I midten opstår et sår, som ikke vil hele, men som i perioder dækkes af en tør sårskorpe. En anden type viser sig ved en eksem-lignende plet, som er rød, og som skæller.
Basalcellekræft vokser meget langsomt og spreder sig aldrig til lymfeknuder eller andre organer. Basalcellekræft opstår ofte i ansigtet, specielt på næsen eller ydre øre, hvor solpåvirkningen har været mest udtalt.

Pladecellekræft
Pladecellekræft viser sig ofte ved, at der opstår et sår, som ikke vil hele. Der kan samtidig dannes en knude i huden eller et dybere sår. Denne type hudkræft vokser relativt hurtigt, og der er en lille risiko (ved 2-4 ud af 100 patienter) for, at kræftceller spreder sig til de nærtliggende lymfeknuder.
Pladecellekræft ses hyppigst i ansigtet og på læben, men kan opstå alle steder på kroppen. Det er karakteristisk, at mange personer med pladecellekræft har solskadet hud i omgivelserne i form af vekslende pigmentforandringer (mørke eller hvidlige pletter), solfregner eller forhorninger (solkeratoser) i huden. 

Hvordan forløber sygdommen?

Basalcellekræft:
Der går tit måneder eller år fra de første tegn viser sig, ofte i form af et lille sår eller knude i huden, til patienten går til læge. Denne type hudkræft vokser meget langsomt og spreder sig ikke til andre dele af kroppen. Det er en meget fredelig form for kræft, som i de fleste tilfælde let lader sig behandle, uden at der kommer tilbagefald.
Hvis basalcellekræften sidder tæt ved brusk, fx på næsen eller tæt på knoglerne, fx i øjenomgivelserne, skal man være ekstra opmærksom, idet kræften da ubehandlet kan vokse ned i underliggende brusk eller knogle.

Pladecellekræft:
Pladecellekræft vokser hurtigere end basalcellekræft. Den vokser ned i læderhuden, og der opstår et sår eller en knude i huden. I sjældne tilfælde kan den sprede sig til de lymfeknuder, der findes i nærheden. Det er derfor vigtigt, at pladecellekræft behandles hurtigt og fjernes helt ved en operation. Der er hvert år enkelte patienter, som dør af denne kræfttype.  

Hvem får sygdommen?

Hudkræft rammer ca. 19.000 danskere hvert år. Heraf får ca. 15.500 basalcellekræft og ca. 3.500 pladecellekræft. Antallet af hudkræft er steget meget de seneste 50 år og er nu den hyppigste kræftform hos mænd og den næsthyppigste hos kvinder.
For begge typer hudkræft gælder, at de overvejende rammer mennesker over 65 år. Hvis du først har fået en hudkræft, er der øget risiko for at få endnu et tilfælde. Hvis man har nedsat immunforsvar, er der øget risiko for at få pladecellekræft.  

Hvad er årsagen til hudkræft?

For meget sol og brug af solarium er den væsentligste årsag til udvikling af hudkræft. Man mener, at 80-85 ud af 100 tilfælde af hudkræft skyldes langvarig udsættelse for ultraviolette stråler i sollyset. For pladecellekræft kan et normalt fungerende immunforsvar være med til at forhindre, at kræften udvikler sig. Læs artiklen om gode råd ved ophold i solen

Undersøgelser ved hudkræft

Hvis lægen har mistanke om, at du har hudkræft, vil du blive henvist til en hudlæge eller plastikkirurg. Her vil man tage en prøve fra området, eller du vil få fjernet svulsten. Det fjernede væv vil blive undersøgt i et mikroskop for at se, hvor stor svulsten er og hvor dybt i huden, svulsten er nået ned. Desuden vil du blive undersøgt for, om der eventuelt er spredning til lymfeknuder eller andre organer.  

Behandling af hudkræft

Basalcellekræft
De fleste tilfælde fjernes ved afskrabning i kombination med let afbrænding, efter at huden er blevet lokalbedøvet. Indgrebet er enkelt, hurtigt udført og effektivt, når det udføres hos hudlæger, som har stor erfaring med denne behandling. Ved indgrebet opstår et sår, som heler i løbet af nogle uger evt. med et hvidligt ar.  

Hvis hudkræften sidder ved næsefløjen eller i øjenomgivelserne, kan man vælge at fjerne hudkræften enten ved operation eller ved at røntgenbestråle området.

Ved en anden type behandling påføres huden en salve, der indeholder methylaminolevulinat, og efter 2 timer belyses området med rødt lys. Herefter svinder hudkræftcellerne, og det ser ud som om det kosmetiske resultat med denne behandling er bedre end efter operation.
Imiquimod creme kan bruges mod basalcellekræft. Det påsmøres ved sengetid 5 gange ugentligt og skal blive på huden i 8 timer.

Pladecellekræft
Denne type hudkræft fjernes ofte ved operation. Herved sikrer man sig, at der ikke efterlades kræftceller, der efterfølgende kan sprede sig til lymfeknuderne. Hurtig behandling er afgørende for godt resultat.
I sjældne tilfælde kan man vælge at behandle med røntgenstråler.
Efter behandling af hudkræft vil du ofte skulle gå til kontrol i nogle år, så du sikrer dig, at der ikke kommer tilbagefald eller dukker nye hudkræftelementer op andre steder på kroppen. 

 

Hvad kan du selv gøre? 

Følg altid Kræftens Bekæmpelses gode råd ved ophold i solen

Lægemidler

Behandling af basalcellekræft

Antistoffer mod hudkræft

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere

Carsten Sand (Forfatter)