Grå stær

Revideret: 15.12.2021

Hvad er Grå stær?

Grå stær (katarakt) er en aldersforandring i øjet, hvor linsen bliver uklar.

Symptomer

Du oplever, at du gradvist får et dårligere syn, der ikke kan afhjælpes med briller. Du får tiltagende problemer med at læse og se tv. Nogle patienter vil føle, at de let bliver blændet i modlys. 

Hvordan forløber sygdommen?

Grå stær udvikler sig over mange år. Det er sjældent at få grå stær før 65-års-alderen. Synsstyrken bliver gradvist dårligere og dårligere, og hvis du ikke bliver opereret, vil du til sidst miste synet. De fleste bliver opereret længe inden, og synet bliver bedre efter operationen. 

Hvem får sygdommen?

Grå stær er normalt en aldersbetinget sygdom, men patienter med diabetes har en større risiko for at udvikle grå stær før andre. Patienter, der har fået slag mod øjet, kan udvikle grå stær over få år. I sjældne tilfælde er sygdommen medfødt. 

Hvad er årsagen til grå stær?

Med alderen bliver øjets linse uklar og grå-hvid. Der er tale om en normal aldersforandring, som ses hos alle. 

Undersøgelser ved grå stær

Ved en øjenundersøgelse kan øjenlægen se, om du har grå stær. 

Behandling af grå stær

Operation 

Behandling af grå stær er udelukkende operation, som foregår i lokalbedøvelse enten med øjendråber alene eller i kombination med indsprøjtning af lokalbedøvelse under øjeæblet. Den gamle linse fjernes og erstattes af en ny linse, som er lavet af et plastmateriale.

Normalt vil du blive tilbudt, at der indopereres en linse med én styrke, således at synet bliver skarpt på afstand, mens du stadigvæk skal bruge læsebrille. I nogle tilfælde kan tilbydes linser med 2 styrker. Herved opnår du både et afstandssyn og et læsesyn, men synskvaliteten kan blive en smule ringere. Der findes også linser, der korrigerer bygningsfejl. 4 til 6 uger efter operationen kan du få taget mål til briller.
En operation for grå stær er en meget sikker operation, og langt de fleste får et bedre syn efter operationen.

Behandling efter operation 

Efter operationen skal du dryppe med øjendråber, som indeholder binyrebarkhormon eller NSAID. Begge stoffer modvirker dannelse af arvæv og regnbuehindebetændelse. Eventuelt suppleres med antibiotika, som modvirker infektion med bakterier. Binyrebarkhormoner kan i sjældne tilfælde give forhøjet tryk i øjet, hvorfor øjenlægen jævnligt vil måle øjentrykket i løbet af behandlingen.  


Den alvorligste komplikation efter en operation for grå stær er infektion inde i øjet (pan-oftalmi). Denne komplikation optræder yderst sjældent, men ubehandlet kan du miste synet. Symptomerne optræder oftest 2 til 4 dage efter operationen og viser sig ved tiltagende kraftige øjensmerter, rødt øje og aftagende syn. Du bør straks søge øjenlæge eller lægevagt.

Ved operation for grå stær forebygger man infektionen ved at indsprøjte cefuroxim (antibiotikum) i øjet.

Efterstær
Nogle år efter en operation for grå stær kan synet igen blive dårligere. Det skyldes, at den gamle linsekapsel bliver uklar. Det kaldes efterstær. Efterstær kan fjernes med laser. Behandlingen foregår ambulant og tager et par minutter. Der er ikke brug for en ny operation. 

 

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Lægemidler

NSAID til brug i øjet

NSAID-øjendråber kan anvendes efter øjenoperationer for at forebygge vævsreaktioner (inflammation). 

Antibiotika og binyrebarkhormon i kombination (øjne)

Antibiotika er en gruppe af stoffer, som bruges til behandling af infektioner med bakterier. 

Binyrebarkhormon hæmmer de vævsreaktioner, som ses i øjnene ved overfølsomhedstilstande eller ved inflammation. Binyrebarkhormon kan i sjældne tilfælde give forhøjet tryk i øjet, hvorfor øjenlægen jævnligt vil måle øjentrykket i behandlingsperioden.  

Forebyggelse af øjenbetændelse ved grå stær

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere