Svimmelhed

Revideret: 13.01.2022

Hvad er Svimmelhed?

Svimmelhed er et symptom, der kan dække over mange forskellige sygdomme. Ordet "svimmelhed" har også flere betydninger: 

  • En oplevelse af at blive snurret rundt, at alting gynger, altså en uvirkelig følelse af, at du selv bevæger dig, eller at omgivelserne gør. Det kaldes ægte svimmelhed.
  • En fornemmelse af "ubalance", når du bevæger dig.
  • En mere ubestemt fornemmelse af at være syg, fx i forbindelse med kvalme
  • En fornemmelse af at skulle besvime, når du rejser dig for hurtigt.

 

Der kan være mange årsager til svimmelhed. Feber, lidelser i hjernen eller lillehjernen, øjensygdomme, lidelser i halshvirvelsøjlen, blodmangel, hjerte- eller lungelidelser, forstyrrelser i andre indre organer, bivirkninger til medicin, psykiske tilstande og sygdomme i ligevægtsorganet i det indre øre. 

Svimmelhed kan komme i anfald eller være til stede konstant.

Svimmelhedsanfald optræder som: 

  • Godartet positionssvimmelhed. Det viser sig som kortvarige anfald af svimmelhed, når du bevæger hovedet i bestemte retninger.
  • Svimmelhedsanfald, som er ledsaget af hørenedsættelse og susen for ørerne, ses i forbindelse med Menières sygdom.


Konstant svimmelhed kan optræde som følge af: 

  • En bivirkning til den medicin, man indtager.
  • Virus på balancenerven (labyrintitis, vertigo epidemica).
  • Skader på det indre øre.

Symptomer

Godartet positionssvimmelhed giver voldsom svimmelhed, der varer under et halvt minut, især når du bevæger hovedet eller rejser dig fra liggende stilling. 

Hvordan forløber sygdommen?

Godartet positionssvimmelhed er den mest almindelige form, og den forsvinder af sig selv efter få dage til op til flere år.
 

Virus på balancenerven kan vare i flere uger, men i langt de fleste tilfælde kommer du dig fuldstændigt.
Skader på det indre øre giver i langt de fleste tilfælde varigt mén. 

Hvem får sygdommen?

Alle kan få godartet positionssvimmelhed, men risikoen er lidt større, hvis du har migræne.
Svimmelhed og balanceproblemer rammer ofte ældre, og det er et aldersfænomen, der ikke kan behandles. Svimmelhed kan dog også være en bivirkning til medicin, især sløvende lægemidler og medicin, der nedsætter blodtrykket.
Alle kan få virus på balancenerven og skader på det indre øre. 

Hvad er årsagen til svimmelhed?

Godartet positionssvimmelhed skyldes, at der fra det indre øre frigøres en lille klump krystaller, som påvirker buegangene. Vi kender ikke årsagen til, at det sker. 

 

Ældre mennesker klager ofte over dårlig balance. Med alderen mister du nogle af sansecellerne i det indre øre, og du får derfor sværere ved at opfatte hurtige bevægelser. Balancen kræver hurtige reaktioner, og da ældres nerveceller tillige fungerer langsommere, bliver de ældre let balancemæssigt forvirrede. 

 

Skader på det indre øre: Kronisk mellemørebetændelse kan brede sig til det indre øre. Hvis det sker, giver det både døvhed og svimmelhed. Kraniebrud kan også give skader på det indre øre med efterfølgende svimmelhed. Generne aftager ofte med tiden. 

Undersøgelser ved svimmelhed

Lægen vil vurdere din svimmelhed ved at undersøge, om du kan stå op og holde balancen med lukkede øjne. Desuden vil lægen undersøge, hvordan du koordinerer dine bevægelser af arme og ben. 

 

Ved mistanke om positionssvimmelhed lægger lægen dig enten på siden eller på ryggen med hovedet drejet til den ene side og derefter til den anden side for at se, om det udløser svimmelhed. 

 

Lægen vil ofte måle dit blodtryk og måske undersøge, om du har blodmangel, da dette kan føre til svimmelhed. 

Behandling af svimmelhed

Hvad kan jeg selv gøre? 

Dårlig balance kan behandles med balance-øvelser, fx hos en fysioterapeut. Du kan desuden bruge stok, når du går. Der findes ingen medicin mod ubalance. 


Ved godartet positionssvimmelhed kan lægen få den lille klump krystaller, der ligger i ørets buegange, til at falde på plads igen ved at dreje dit hoved fra side til side efter et bestemt mønster (Epleys manøvre). Dermed forsvinder svimmelheden i langt de fleste tilfælde.  

 

Hvis du har flere spørgsmål om svimmelhed, kan du kontakte Høreforeningen

Forfattere

Jens Søndergaard (Forfatter)