Forfattere og referenter

Revisionsdato: 09.02.2022

Medicin.dk udarbejdes af ca. 250 lægefaglige eksperter; læger, tandlæger og farmaceuter.  

 

I overensstemmelse med procedurerne i videnskabelige tidsskrifter, er teksterne skrevet af en eller flere forfattere og dernæst gennemgået af en eller flere referenter, der, ligesom forfatterne, har specialviden inden for de pågældende områder. 

 

Udvælgelse af forfattere og referenter 

Både forfattere og referenter udpeges af de lægevidenskabelige selskaber fx Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin. Forfattere og referenter aflønnes af Medicin.dk. De videnskabelige selskaber aflønnes ikke for at udpege forfattere og referenter.  

 

Medicin.dk har indgået aftale med specialeselskabernes paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber om ovenstående proces.  

 

Det er et krav, at forfattere og referenter lever op til Medicin.dks habilitetsregler

 

Du kan finde den enkelte forfatter eller referent ved at søge på vedkommendes navn i søgefeltet. Du kan også bruge alfabetet her

 

Læs også om redaktionelle retningslinjer, redaktion og redaktionssekretariat for Medicin.dk. 

 

Særligt om Medicin.dk Borger 

Medicin.dk Borger er i store træk en oversættelse til almindeligt dansk af teksterne fra Medicin.dk Professionel. Teksten er omskrevet af Medicin.dk's farmaceuter i redaktionssekretariatet efter faslagte redaktionelle principper, så sprog og indhold passer til målgruppen på Medicin.dk Borger.