Amitriptylin "Strides"

Udgået: 24.07.2023
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Amitriptylin "Strides".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Amitriptylin "Strides" bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Amitriptylin "Strides".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Amitriptylin "Strides" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Amitriptylin "Strides" bruges mod

Amitriptylin "Strides" er et tricyklisk antidepressivum.  

 

Amitriptylin "Strides" anvendes til:  

 • Depression.
 • Neuropatiske smerter.
 • Forebyggende mod kronisk spændingshovedpine.
 • Forebyggende mod migræne.
 • Visse tilfælde af ufrivillig natlig vandladning hos børn over 6 år.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Amitriptylin "Strides"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  8,8 mg, 22,1 mg og 44,2 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  8,8 mg, 22,1 mg og 44,2 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  8,8 mg, 22,1 mg og 44,2 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Depression   

 • Voksne. Begyndelsesdosis 25 mg 2 gange i døgnet, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre over 65 år og ved hjerte-kar-sygdom. Begyndelsesdosis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 100-150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

   

Neuropatiske smerter, kronisk spændingshovedpine, migræne   

 • Voksne. Begyndelsesdosis 10-25 mg i døgnet om aftenen, evt. stigende med 10-25 mg hver 3.-7. dag. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 25-75 mg i døgnet om aftenen. Forsigtighed ved doser over 100 mg i døgnet. Enkeltdoser over 75 mg anbefales ikke.
 • Ældre over 65 år og patienter med kardiovaskulær sygdom. Samme dosering som ved voksne, men begyndelsesdosis i den lave ende af intervallet og forsigtighed ved doser over 75 mg i døgnet anbefales.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

   

Ufrivillig natlig vandladning    

 • Børn 6-10 år. 10-20 mg i døgnet.
 • Børn over 11 år. 25-50 mg i døgnet.
 • Dosis tages 1-1½ time før sengetid.
 • Dosisøgning skal ske gradvist.
 • Behandlingsvarighed normalt højst 3 måneder. Ved behov for længere tids behandling skal man vurderes af lægen hver 3. måned.
 • Bemærk: Må ikke bruges til børn under 6 år.

   

Bemærk:   

 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymp...

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed. Dosis skal derfor aftrappes gradvis - normalt over mindst 4 uger og i nogle tilfælde over 8 uger eller længere.    

Der er sædvanligvis størst risiko for ophørssymptomer i den afsluttende del af aftrapningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage den sidste del af aftrapningen med et andet middel, der enten har længere virkningstid eller kan tages i lavere styrke.    

Planlæg aftrapningen med din læge.   

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Uskarpt syn
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Vægtøgning
Rysten, Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Aggressivitet, Talebesvær Døsighed
Tilstoppet næse
Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Forstørrede pupiller
Smagsforstyrrelser
Træthed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*)
For lidt natrium i blodet Tørst
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Uro og rastløshed
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær Nedsat sexlyst
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forværret hjertesvigt
Tinnitus
Forhøjet tryk i øjet**
Hævelse af tungen Diarré, Opkastning
Leverpåvirkning
Væskeophobning i ansigtet Nældefeber
Kramper
Angst, Let øget stemningsleje, Manier Mareridt, Søvnløshed
Manglende vandladning
Mælkeflåd
Hududslæt
Forhøjet blodtryk, Kredsløbschok
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Tarmslyng Forstørrede spytkirtler
Feber
Gulsot
Vægttab
Nedsat appetit
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk  (hos ældre), Hallucinationer  (ved skizofreni), Selvmordstanker eller -adfærd
Udvikling af bryster hos mænd
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Sygdom i hjertemuskulaturen
Akut grøn stær**
Motorisk uro, Nervebetændelse
Allergisk lungebetændelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tørre øjne
Forhøjet temperatur
Leverbetændelse
Serotoninsyndrom
Forhøjet eller for lavt blodsukker
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Psykoser

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.   

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet ved anvendelse af tricykliske antidepressiva som Amitriptylin "Strides". Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og visse kraftige smertestillende midler (opioider).
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Det skal du vide, når du tager Amitriptylin "Strides"

Hvornår må du ikke tage Amitriptylin "Strides"

Hvornår må du ikke tage Amitriptylin "Strides"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke bruges ved meget dårligt fungerende lever. Kontrol af leverens funktion anbefales ved lettere grader af dårligt fungerende lever. Det kan evt. være nødvendigt, at nedsætte dosis.   

   

Anden medicin sammen med Amitriptylin "Strides"

Anden medicin sammen med Amitriptylin "Strides"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Amitriptylin "Strides".
 • Phenobarbital og visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Amitriptylin "Strides".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen.
 • Naturlægemidler indeholdende perikon kan nedsætte virkningen.
 • Amitriptylin "Strides" kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Amitriptylin "Strides" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Samtidig brug af dextromethorphan (middel mod hoste) kan hos nogle føre til en ophobning af dextromethorphan i kroppen.
 • Samtidig behandling med fluvoxamin (et andet middel mod depression) bør undgås, da virkningen af Amitriptylin "Strides" kan forstærkes.
 • Ved samtidig behandling med phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser) er der en øget risiko for forgiftning med phenytoin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med andre midler, der kan øge risikoen for kramper (fx tramadol mod smerter).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Man har er...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Man har erfaring for, at mange gravide har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Amitriptylin "Strides".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Amitriptylin "Strides" bliver forstærket.

Alkohol og Amitriptylin "Strides"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Amitriptylin "Strides".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Amitriptylin "Strides" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Amitriptylin "Strides" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Depression  

 • Voksne. Begyndelsesdosis 25 mg 2 gange i døgnet, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre over 65 år og ved hjerte-kar-sygdom. Begyndelsesdosis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 100-150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

  

Neuropatiske smerter, kronisk spændingshovedpine, migræne  

 • Voksne. Begyndelsesdosis 10-25 mg i døgnet om aftenen, evt. stigende med 10-25 mg hver 3.-7. dag. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 25-75 mg i døgnet om aftenen. Forsigtighed ved doser over 100 mg i døgnet. Enkeltdoser over 75 mg anbefales ikke.
 • Ældre over 65 år og patienter med kardiovaskulær sygdom. Samme dosering som ved voksne, men begyndelsesdosis i den lave ende af intervallet og forsigtighed ved doser over 75 mg i døgnet anbefales.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

  

Ufrivillig natlig vandladning   

 • Børn 6-10 år. 10-20 mg i døgnet.
 • Børn over 11 år. 25-50 mg i døgnet.
 • Dosis tages 1-1½ time før sengetid.
 • Dosisøgning skal ske gradvist.
 • Behandlingsvarighed normalt højst 3 måneder. Ved behov for længere tids behandling skal man vurderes af lægen hver 3. måned.
 • Bemærk: Må ikke bruges til børn under 6 år.

  

Bemærk:  

 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Sådan virker Amitriptylin "Strides"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Midlets smertestillende effekt er uafhængig af effekten mod depression og skyldes formodentlig bl.a. påvirkning af signalstoffer i nerverne.
 • Årsagen til effekten ved ufrivillig natlig vandladning er ikke fuldt kendt.
 • Den fulde virkning mod depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling, mens virkningen mod smerter normalt kan ses efter 2-4 uger.
 • Amitriptylin bliver i kroppen omdannet til stoffet nortriptylin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 9-26 timer (amitriptylin) og 18-44 timer (nortriptylin).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  8,8 mg

Præg:
1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 8,8 mg
 

Filmovertrukne tabletter  22,1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 22,1 mg
 

Filmovertrukne tabletter  44,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 44,2 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 8,8 mg (kan dosisdisp.)
Amitriptylin "Strides"
100 stk. (blister) Udgået 24-07-2023
Recept filmovertrukne tabletter 22,1 mg (kan dosisdisp.)
Amitriptylin "Strides"
100 stk. (blister) Udgået 24-07-2023
Recept filmovertrukne tabletter 44,2 mg (kan dosisdisp.)
Amitriptylin "Strides"
100 stk. (blister) Udgået 24-07-2023
 
Amitriptylin "Strides" markedsføres af: Strides Nordic
 
 
 

Revisionsdato

09.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...