Triamcinolonacetonid "2care4"

Udgået: 12.06.2023
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Triamcinolonacetonid "2care4" påvirker ikke hinanden.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Triamcinolonacetonid "2care4" bruges mod

Triamcinolonacetonid "2care4" er et binyrebarkhormon.  

 
 • Triamcinolonacetonid "2care4" anvendes fortrinsvis som lokalbehandling i seneskeder ved seneskedebetændelse (fx tennisalbue) eller i led ved fx slidgigt eller leddegigt.
 • Anvendes desuden ved en række andre gigtsygdomme og ved visse allergiske tilstande.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Triamcinolonacetonid "2care4"

Administration

Håndtering

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller i et led.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bivirkninger

Ved indsprøjtning i led og bløddele ses sjældent alvorlige bivirkninger. Ved indsprøjtning i en muskel er bivirkningerne afhængige af dosis og behandlingsvarighed.  

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Grå stær
Ubehag ved indstiksstedet
Hovedpine
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat sexlyst og evt. rejsningsbesvær hos mænd), Væksthæmning  (hos børn)
Brist af hornhinden, Grøn stær, Udstående øjne
Betændelse i bugspytkirtlen, Mavesår Oppustethed, Spiserørskatar
Træthed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Nedsatte symptomer ved infektioner Nældefeber
Infektioner
Sukker i urinen
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Forværret diabetes, Nedsat følsomhed over for glukose
Alvorlig hudreaktion, Forsinket heling af knoglebrud, Knogleforandringer, Knogleskørhed, Kramper, Ledproblemer, Muskelsvaghed, Muskelsygdom, Ustabile led
Nervebetændelse, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans, Øget tryk i hjernen
Depression, Forværret psykisk sygdom, Humørsvingninger, Opstemthed, Personlighedsændringer Søvnløshed
Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder Acnelignende udslæt, Lyse streger i huden, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder, Ændret farve i huden, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Blodprop, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Karbetændelse, Årebetændelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet tryk i øjet, Stressøje
Fordøjelsesbesvær
Seneskader
Psykoser
Allergiske hudreaktioner
 • Anafylaktisk chok og blødning fra skeden efter overgangsalderen er forekommet.

Det skal du vide, når du tager Triamcinolonacetonid "2care4"

Hvornår må du ikke tage Triamcinolonacetonid "2care4"

Hvornår må du ikke tage Triamcinolonacetonid "2care4"

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke ...

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).   

Hvis midlet anvendes til lokal behandling, vil man kun sjældent se påvirkning i resten af kroppen.   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Triamcinolonacetonid "2care4" kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Indhold af benzylalkohol   

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Triamcinolonacetonid "2care4"

Anden medicin sammen med Triamcinolonacetonid "2care4"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

De følgende oplysninger gælder kun, hvis du er i længerevarende behandling med Triamcinolonacetonid "2care4" og får indsprøjtningerne i en muskel. Hvis indsprøjtningen i stedet gives som lokalbehandling af et led, er oplysningerne uden praktisk betydning.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Triamcinolonacetonid "2care4".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Triamcinolonacetonid "2care4" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Triamcinolonacetonid "2care4" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering    Omrystes før brug.    ...

Håndtering    

Omrystes før brug.    

   

Holdbarhed    

 • ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys og i opretstående stilling.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Triamcinolonacetonid "2care4"

Alkohol og Triamcinolonacetonid "2care4" påvirk...
Alkohol og Triamcinolonacetonid "2care4" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Restriktioner

Doping (injektionsvæske, susp. )

Brug af Triamcinolonacetonid "2care4" (binyrebarkhorm...

Brug af Triamcinolonacetonid "2care4" (binyrebarkhormon) der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel vil blive betragtet som doping ved konkurrencer og er forbudt.    

Lokalbehandling, fx indsprøjtning i et led, er tilladt.    

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller i et led.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Sådan virker Triamcinolonacetonid "2care4"

Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
Virkningen indtræder efter ca. 24 timer og varer som oftest 4-6 uger eller mere. 

Hvad indeholder Triamcinolonacetonid "2care4"?

Triamcinolonacetonid "2care4" kan erstattes med

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 40 mg/ml  (2care4) 5 x 1 ml Udgået 12-06-2023
 
Triamcinolonacetonid "2care4" markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...