Ziprasidon "2care4"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ziprasidon "2care4".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ziprasidon "2care4" bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ziprasidon "2care4".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ziprasidon "2care4" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Ziprasidon "2care4" bruges mod

Ziprasidon "2care4" er et middel mod psykoser.  

 

Ziprasidon "2care4" anvendes til behandling af skizofreniog andre psykoser. Anvendes desuden til behandling af mani.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Ziprasidon "2care4"

Mad og drikke

Mad og drikke

hårde kapsler  40 mg.
 • Bør tages til et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  40 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  40 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed.   

  

Dosering

Findes som kapsler.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.   

   

Voksne   

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Afhængig af virkningen i den akutte fase kan dosis øges til normalt højst 80 mg 2 gange i døgnet.   

   

Børn og unge 10-17 år   

1. dag 20 mg 1 gang i døgnet. Afhængigt af virkningen kan dosis øges over 1-2 uger til 120-160 mg i døgnet (patienter, der vejer over 45 kg) eller 60-80 mg i døgnet (patienter, der vejer under 45 kg). Døgndosis fordeles på en morgen- og en aftendosis.   

   

Bemærk:   

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Bør tages sammen med et måltid.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Døsighed, Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Sløret syn, Synstab
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse
Smerter Feber, Kraftesløshed, Træthed
Vægttab, Vægtøgning
Øget muskelspænding Muskelstivhed
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Motorisk uro, Parkinsonisme, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Angst, Manier, Uro og rastløshed Rastløshed
Seksuelle forstyrrelser  (hos mænd)
Høfeber
Hududslæt
Forhøjet blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus, Øresmerter
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Lysfølsomhed i øjet, Tørre øjne
Sygdom i tungen Betændelse i mavens slimhinde, Luft fra tarmen, Sure opstød, Synkebesvær
Søvnlignende sløvhedstilstand
Leverpåvirkning
Allergiske reaktioner Nældefeber
Påvirkning af ekg*
Tørst, Øget appetit
Ledstivhed, Muskelkramper, Smerter i arme og ben
Besvær med at styre arme og ben, Bevægelsesbesvær, Gangforstyrrelser, Kramper, Kramper i halsmuskulaturen, Nedsat følesans, Ufrivillige øjenbevægelser, Ændring i hudens følesans Uro i benene
Depression, Forlænget søvn, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Panikanfald, Talebesvær Mareridt
Ufrivillig vandladning Smertefuld vandladning
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd Mælkeflåd, Nedsat sexlyst
Åndenød Halssmerter, Kvælningsfornemmelse, Ubehag i brystet
Hårtab Acne, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjertebanken
Dovent øje Øjenkløe
Hikke, Ændret afføring
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Psoriasis, Væskeophobning i ansigtet
Serotoninsyndrom
Ændringer i blodtrykket
For lidt calcium i blodet
Hængende ansigt, Lammelse, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Følelsesforfladigelse, Langsom tankevirksomhed, Let øget stemningsleje Ufrivillig natlig vandladning
Manglende vandladning
Langvarig smertefuld erektion, Manglende orgasme, Rejsningsproblemer, Vedvarende erektion
Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rødme, Udslæt med fortykkelse af huden Allergiske hudreaktioner, Hudirritation
Varmefølelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i de dybe vener

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

*** Serotoninsyndrom består bl.a. af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Tilstanden kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp.  

  

 • De ovennævnte bivirkninger er set for behandling af voksne med kapsler.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling af børn og unge svarer bivirkningerne generelt til ovenstående - dog er følgende set som meget almindelige bivirkninger (> 10 %) hos børn og unge under 18 år: Døsighed, bivirkninger fra bevægeapparatet, kvalme, hovedpine, sløvhed og svimmelhed.

Det skal du vide, når du tager Ziprasidon "2care4"

Hvornår må du ikke tage Ziprasidon "2care4"

Hvornår må du ikke tage Ziprasidon "2care4"

Bør ikke anvendes:   Ved hjerterytmeforstyrrelser ...

Bør ikke anvendes:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre, bl.a. pga....
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre, bl.a. pga. øget risiko for besvimelsesanfald samt hvis man tidligere har haft kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.
  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed anbefales ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Ziprasidon "2care4"

Anden medicin sammen med Ziprasidon "2care4"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse svampemidler, antibiotika (clarithromycin, erythromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Ziprasidon "2care4".
 • Visse epilepsimidler, binyrebarkhormon (prednisolon) og tuberkulosemidler (rifabutin, rifampicin) kan nedsætte virkningen af Ziprasidon "2care4".
 • Ziprasidon "2care4" forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Ziprasidon "2care4" kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Ziprasidon "2care4" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ziprasidon "2care4".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Ziprasidon "2care4" bliver forstærket.

Alkohol og Ziprasidon "2care4"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Ziprasidon "2care4".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Ziprasidon "2care4" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Ziprasidon "2care4" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

  

Voksne  

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Afhængig af virkningen i den akutte fase kan dosis øges til normalt højst 80 mg 2 gange i døgnet.  

  

Børn og unge 10-17 år  

1. dag 20 mg 1 gang i døgnet. Afhængigt af virkningen kan dosis øges over 1-2 uger til 120-160 mg i døgnet (patienter, der vejer over 45 kg) eller 60-80 mg i døgnet (patienter, der vejer under 45 kg). Døgndosis fordeles på en morgen- og en aftendosis.  

  

Bemærk:  

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Bør tages sammen med et måltid.

Sådan virker Ziprasidon "2care4"

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 7 timer.

Hvad indeholder Ziprasidon "2care4"?

Ziprasidon "2care4" kan erstattes med

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  40 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 40 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Ziprasidon "2care4"
63 stk. (blister) 311,85
 
Ziprasidon "2care4" markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...