Enspryng

L04AC19
 

Enspryng er et middel mod sjælden øjensygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Enspryng anvendes til behandling af: 

 

 • Betændelse i synsnerven (neuromyelitis optica).

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.  

 

Voksne og unge over 12 år med legemsvægt over 40 kg  

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Kan gives alene eller i kombination med binyrebarkhormon eller andre immunundertrykkende midler.

 

Bemærk: 

 • Det anbefales, at du får injektionen i maven eller låret.
 • Der bør skiftes injektionssted fra gang til gang, og injektionerne må aldrig gives i et modermærke, et ar eller områder, hvor huden er øm, beskadiget, rød, hård eller har revner.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge med legemsvægt under 40 kg.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Reaktioner på indstiksstedet.
For meget fedt i blodet.
Ledsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget blødningstendens, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Langsom puls.
Betændelse i mavens slimhinde.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Vægtøgning.
Stivhed.
Migræne.
Søvnløshed.
Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

Særlige advarsler

 • Du skal have taget blodprøve hver 4. uge i de første tre måneder af behandlingen, herefter hver 3. måned i et år og herefter når lægen vurderer, at det er nødvendigt. Lægen vil kontrollere dine levertal og antallet af blodceller.
 • Hvis du har en aktiv infektion (betændelse), skal infektionen behandles, hvis du samtidig får Enspryng.
 • Du må ikke vaccines, når du er i behandling med Enspryng.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Forsigtighed ved samtidig brug af visse andre lægemidler. Det kan fx være det blodfortyndende middel warfarin, epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin) og astmamidler med theofyllin. Dosis skal muligvis justeres af disse lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Enspryng indeholder antistoffer, der hæmmer betændelsesreaktionen i din synsnerve.
 • Halveringstiden T(1/2) er ca. 30 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Opbevares i original æske for at beskytte mod lys og fugt.
 • Må ikke fryses.
 • Uåbnet sprøjte i original æske kan i én enkelt periode på højst 8 dage opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab. Derfor kasseres evt. resterende injektionssprøjter efter 8 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (1 ml) indeholder 120 mg satralizumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg 1 stk. 74.952,75
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...