COVID-19 Vaccine Janssen bruges til behandling af

COVID-19

Dispenseringsformer

injektionsvæske, susp.

COVID-19 Vaccine Janssen

J07BX03
 

COVID-19 Vaccine Janssen er en vaccine mod COVID-19

Anvendelse

COVID-19 Vaccine Janssen anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne på 18 år og derover. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel. 

 

Voksne over 18 år 

 • Vaccinationen består af 1 enkeltdosis på 0,5 ml.

 

Beskyttelse 

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 14 dage efter injektionen.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

 

Bemærk: 

 • COVID-19 Vaccine Janssen kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Træthed.
Ubehag ved indstiksstedet.
Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kulderystelser.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ledsmerter.
Hoste.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben.
Rysten.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

COVID-19 Vaccine Janssen bør ikke anvendes ved: 

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Vaccination bør udskydes ved sygdom med feber over 38,0⁰C.
 • Hvis du tidligere har haft tilfælde af den sjældne sygdom kapilærlækagesyndrom (CLS). Se Særlige advarsler.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtningen.
 • COVID-19 Vaccine Janssen skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
 • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader - såkaldt trombose-trombocytopenisyndrom (TTS), også kaldet VITT:
  • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader er meget sjældent observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen. Derfor er det vigtigt, at du søger øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter, da disse symptomer kan være tegn på blodprop og/eller blødning.
  • Det betragtes som muligt, at der kan være en årsagssammenhæng mellem vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen og forekomsten af blodprop i kombination med øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplade. Disse tilfælde opstod inden for de første tre uger efter vaccination og forekom overvejende hos kvinder under 60 år. Der er endnu ikke fundet nogen konkrete risikofaktorer.
  • Der er set tilfælde af fald i antallet af blodplader, oftest inden for de første fire uger efter vaccination med COVID-19 Vacccine Janssen. I meget sjældne tilfælde var disse fald i antallet af blodplader forbundet med blødning. Nogle af disse tilfælde forekom hos personer, som tidligere har haft sygdom med lavt antal blodplader.
  • Hvis du tidligere har haft en sygdom med et lavt antal blodplader vil du sædvanligvis få taget blodprøver til kontrol af antallet af blodplader efter vaccination.
  • Du skal være opmærksom på spontan blødning, blå mærker eller røde pletter på huden og kontakte din læge da det kan være tegn på fald i antallet af blodplader.
  • Blodprop i venerne er i sjældne tilfælde set efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen.
  • Vaccinerede, som får blodprop inden for 3 uger efter vaccination, vil blive undersøgt nærmere med henblik på eventuel yderligere behandling..
 • Kapillærlækagesyndrom (CLS):
  • Kapillærlækagesyndrom er en sjælden, alvorlig tilstand med akutte væskeansamlinger i arme og ben samt lavt blodtryk, Der siver væske fra de små blodkar ind i det omkringliggende væv, og det kan medføre bl.a. chok.
  • Der har været et tilfælde af kapillælægesyndrom efter vaccination af én person, som tidligere har haft denne lidelse, Derfor må du ikke vaccineres, hvis du tidligere har haft kapillælægesyndrom.
 • Alkoholindhold
 • COVID-19 Vaccine Janssen indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Bloddonor

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19.  

 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer fra -25⁰C til -15⁰C.
 • Kan opbevares i køleskab (2-8⁰C) én enkelt periode på højst 3 måneder. Må ikke genplaceres i fryser. Ikke anvendt vaccine skal derfor kasseres efter de 3 måneder.
 • Vaccinen optøs enten i køleskab (2-8°C) eller ved stuetemperatur (højst 25⁰C).
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 6 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 3 timer ved stuetemperatur (højst 25⁰C), men bør anvendes umiddelbart.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension 

 • 1 dosis indeholder mindst 8,92 log10 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26).
 • 1 hætteglas indeholder 5 doser.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 10 x 5 doser
Recept injektionsvæske, susp. 20 x 5 doser
 
 
 

Revisionsdato

14.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...