Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. bruges mod

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" er et middel mod Parkinsons sygdom.  

 

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" anvendes ved Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  25+100 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

 • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  25+100 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  25+100 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.   

   

Bemærk:   

 • Det anbefales, at Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken
Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Træthed
Nedsat appetit
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser Langsomme bevægelser****
Demens, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed, Spisevægring, Søvnighed Mareridt, Søvnløshed, Unormale drømme
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig**
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré*, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Synkebesvær, Øget spytdannelse
Kraftesløshed, Utilpashed
Vægtændring
Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben Rysten på hænderne
Misfarvning af urinen
Brystsmerter
Hæshed
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Hedeture
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Dobbeltsyn, Sløret syn Forstørrede pupiller
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Mavesår Brændende fornemmelse i læbe og tunge, Fordøjelsesbesvær, Hikke, Misfarvning af spyt, Tænderskæren
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Faldtendens
Gangforstyrrelser, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Vedvarende krampe i tyggemusklen, Ændring i hudens følesans Hovedpine, Ufrivillige sammentrækninger af musklerne omkring øjenlågene
Angst, Psykoser, Spillelidenskab***, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed, Øget seksualdrift***
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Langvarig smertefuld erektion Øget sexlyst***
Åndenød
Hårtab Hududslæt
Årebetændelse
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Pludselig søvnanfald
Selvmordstanker eller -adfærd
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hudkræft****, Modermærkekræft****
Dopaminafhængighed*****

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage medicinen med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).  

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).  

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.  

  

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.  

Det skal du vide, når du tager Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Hvornår må du ikke tage Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Hvornår må du ikke tage Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" bør ikke anvendes, hvis m...
 • Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjertefunktion.
 • Bør heller ikke anvendes hvis man har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, eller hvis man har forhøjet tryk i øjet.
 • Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" skal anvendes med f...

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" skal anvendes med forsigtighed:   

   

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.
Anden medicin sammen med Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Anden medicin sammen med Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime". Omvendt kan Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", og derfor bør Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" og jern indtages med mindst 4 timers interval.
 • Anvendelse af Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" sammen med lægemidler mod ufrivillige muskelbevægelser (fx tetrabenazin) anbefales ikke.
 • Samtidig brug af COMT-hæmmere kan forstærke virkningen af Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", og dosis skal muligvis justeres.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

Alkohol og Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", k...
Alkohol og Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.  

  

Bemærk:  

 • Det anbefales, at Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Sådan virker Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet () er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).

Hvad indeholder Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 25+100 mg  (Nordic Prime)
Carbidopa (25 mg)
Levodopa (100 mg)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. kan erstattes med

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  25+100 mg  (Nordic Prime)

Præg:
C, 19
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25+100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 25+100 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 107,60
 
Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb. markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...