COVID-19 Vaccine AstraZeneca bruges til behandling af

COVID-19

Dispenseringsformer

injektionsvæske, susp.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

J07BX03
 

Bemærk: Der anvendes også navnet Vaxzevria® for COVID-19 Vaccine AstraZeneca.  

 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca er en vaccine mod COVID-19

Anvendelse

COVID-19 Vaccine AstraZeneca anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt unge på 18 år og derover. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel. 

Primært vaccinationsprogram med 2 doser

Voksne over 18 år 

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,5 ml.
 • 2. dosis gives 4-12 uger (28-84 dage) efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Sundhedsstyrelsen har imidlertid fundet det forsvarligt med krydsvaccination med en anden COVID-19 vaccine, efter denne vaccine blev fjernet fra COVID-19 vaccinationstilbud.

Booster-dosis (fornyet vaccination)

Efter primært vaccinationsprogram 

 • Voksne over 18 år
  • 1 booster-dosis (0,5 ml) gives mindst 3 måneder efter 2. dosis i det primære vaccinationsprogram.

Andre forhold

Beskyttelse 

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 15 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

 

Bemærk: 

 • COVID-19 Vaccine AstraZeneca kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Denne vaccine har skærpet indberetningspligt; men vaccinerede borgere eller pårørende skal ikke indberette de typiske og mest almindelige bivirkninger ved COVID-19-vacciner. De typiske og mest almindelige bivirkninger kan ses i Lægemiddelstyrelsens Meld en bivirkning ved en COVID-19-vaccine for borgere, hvor der også er et link til Lægemiddelstyrelsens COVID-19-vaccine e-blanket til indberetning af andre eventuelle bivirkninger. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Feber, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Diarré, Opkastning.
Kraftesløshed.
Influenzalignende symptomer.
Smerter i arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Mavesmerter.
Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Nældefeber.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Søvnighed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ansigtslammelse.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Blodprop efter vaccination sammen med et lavt antal blodplader (såkaldt VITT).
Ikke kendt. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed.
Hjerneblødning/blodprop i hjernen.

Bør ikke anvendes

COVID-19 Vaccine AstraZeneca bør ikke anvendes ved: 

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Hvis der efter 1. dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca opstår blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader (såkaldt trombose-trombocytopenisyndrom (kaldet TTS eller VITT) må der ikke gives flere doser med denne vaccine.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
 • Personer, der tidligere har haft såkaldt kapillært lækagesyndrom (CLS), som er en alvorlig tilstand med bl.a. kraftige væskeansamlinger i arme og ben, lavt blodtryk og ændret sammensætning af blodet.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • COVID-19 Vaccine AstraZeneca skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
 • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader:
  • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader er meget sjældent observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Derfor er det vigtigt, at du søger øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter, da disse symptomer kan være tegn på blodprop og/eller blødning.
  • Det betragtes som muligt, at der kan være en årsagssammenhæng mellem vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca og forekomsten af blodprop i kombination med øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplade. Selvom sådanne bivirkninger er meget sjældne, overstiger de, hvad der kan forventes i den almene befolkning. Der er endnu ikke fundet nogen konkrete risikofaktorer.
  • Der er set tilfælde af fald i antallet af blodplader, oftest inden for de første fire uger efter vaccination med COVID-19 Vacccine AstraZeneca.I meget sjældne tilfælde var disse fald i antallet af blodplader forbundet med blødning. Nogle af disse tilfælde forekom hos personer, som tidligere har haft sygdom med lavt antal blodplader.
  • Hvis du tidligere har haft en sygdom med et lavt antal blodplader vil du sædvanligvis få taget blodprøver til kontrol af antallet af blodplader efter vaccination.

Bloddonor

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • ikke fryses.
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 48 timer i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.
  • Inden for de 48 timer kan hætteglassene opbevares og anvendes ved højst 30 °C i ét enkelt tidsrum af højst 6 timers varighed. Derefter må hætteglassene ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension 

 • 1 dosis indeholder mindst 2,5 x 108 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus).
 • 1 hætteglas indeholder 10 doser.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 10 x 10 doser
 
 
 

Revisionsdato

22.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...