Vaxzevria

Udgået: 15.05.2023
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Vaxzevria påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Vaxzevria påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes.

Vaxzevria bruges mod

Bemærk: Hed tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca.  

  

Vaxzevria er en vaccine mod COVID-19.  

 

Vaxzevria anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt unge på 18 år og derover.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Vaxzevria

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.   

Primært vaccinationsprogram med 2 doser

Voksne over 18 år   

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,5 ml.
 • 2. dosis gives 4-12 uger (28-84 dage) efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med Vaxzevria, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med Vaxzevria. Sundhedsstyrelsen har imidlertid fundet det forsvarligt med krydsvaccination med en anden COVID-19 vaccine, efter denne vaccine blev fjernet fra COVID-19 vaccinationstilbud.

Booster-dosis (fornyet vaccination)

Efter primært vaccinationsprogram   

 • Voksne over 18 år
  • 1 booster-dosis (0,5 ml) gives mindst 3 måneder efter 2. dosis i det primære vaccinationsprogram.

Andre forhold

Beskyttelse   

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 15 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

   

Bemærk:   

 • Vaxzevria kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Denne vaccine har skærpet indberetningspligt; men vaccinerede borgere eller pårørende skal ikke indberette de typiske og mest almindelige bivirkninger ved COVID-19-vacciner. De typiske og mest almindelige bivirkninger kan ses i Lægemiddelstyrelsens Meld en bivirkning ved en COVID-19-vaccine for borgere, hvor der også er et link til Lægemiddelstyrelsens COVID-19-vaccine e-blanket til indberetning af andre eventuelle bivirkninger.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Feber, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Ledsmerter Muskelsmerter
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diarré, Opkastning
Kraftesløshed
Influenzalignende symptomer
Smerter i arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler
Mavesmerter
Søvnlignende sløvhedstilstand
Nældefeber
Nedsat appetit
Muskelkramper
Svimmelhed
Søvnighed
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ansigtslammelse
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben
Blodprop efter vaccination sammen med et lavt antal blodplader (såkaldt VITT)
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Karbetændelse i huden

Det skal du vide, når du tager Vaxzevria

Hvornår må du ikke tage Vaxzevria

Hvornår må du ikke tage Vaxzevria

Vaxzevria bør ikke anvendes ved:   Overfølsomhed o...

Vaxzevria bør ikke anvendes ved:   

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Hvis der efter 1. dosis af Vaxzevria opstår blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader (såkaldt trombose-trombocytopenisyndrom (kaldet TTS eller VITT) må der ikke gives flere doser med denne vaccine.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af Vaxzevria.
 • Personer, der tidligere har haft såkaldt kapillært lækagesyndrom (CLS), som er en alvorlig tilstand med bl.a. kraftige væskeansamlinger i arme og ben, lavt blodtryk og ændret sammensætning af blodet.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter ef...
 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • Vaxzevria skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
 • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader:
  • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader er meget sjældent observeret efter vaccination med Vaxzevria. Derfor er det vigtigt, at du søger øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter, da disse symptomer kan være tegn på blodprop og/eller blødning.
  • Det betragtes som muligt, at der kan være en årsagssammenhæng mellem vaccination med Vaxzevria og forekomsten af blodprop i kombination med øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplade. Selvom sådanne bivirkninger er meget sjældne, overstiger de, hvad der kan forventes i den almene befolkning. Der er endnu ikke fundet nogen konkrete risikofaktorer.
  • Der er set tilfælde af fald i antallet af blodplader, oftest inden for de første fire uger efter vaccination med Vaxzevria. I meget sjældne tilfælde var disse fald i antallet af blodplader forbundet med blødning. Nogle af disse tilfælde forekom hos personer, som tidligere har haft sygdom med lavt antal blodplader.
  • Hvis du tidligere har haft en sygdom med et lavt antal blodplader vil du sædvanligvis få taget blodprøver til kontrol af antallet af blodplader efter vaccination.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Hætteglasset med vaccine må ikke ryst...

Håndtering   

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

   

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • ikke fryses.
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 48 timer i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.
  • Inden for de 48 timer kan hætteglassene opbevares og anvendes ved højst 30 °C i ét enkelt tidsrum af højst 6 timers varighed. Derefter må hætteglassene ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Alkohol og Vaxzevria påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Vaxzevria

Alkohol og Vaxzevria påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Vaxzevria ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.  

Primært vaccinationsprogram med 2 doser

Voksne over 18 år  

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,5 ml.
 • 2. dosis gives 4-12 uger (28-84 dage) efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med Vaxzevria, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med Vaxzevria. Sundhedsstyrelsen har imidlertid fundet det forsvarligt med krydsvaccination med en anden COVID-19 vaccine, efter denne vaccine blev fjernet fra COVID-19 vaccinationstilbud.

Booster-dosis (fornyet vaccination)

Efter primært vaccinationsprogram  

 • Voksne over 18 år
  • 1 booster-dosis (0,5 ml) gives mindst 3 måneder efter 2. dosis i det primære vaccinationsprogram.

Andre forhold

Beskyttelse  

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 15 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

  

Bemærk:  

 • Vaxzevria kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Sådan virker Vaxzevria

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19. 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 10 x 10 doser Udgået 15-05-2023
 
Vaxzevria markedsføres af: AstraZeneca
 
 
 

Revisionsdato

05.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...