Dispenseringsformer

injektionsvæske, susp.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

J07BX03
 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca er en vaccine mod COVID-19. 

Anvendelse

COVID-19 Vaccine AstraZeneca anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt unge på 18 år og derover. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel. 

 

Voksne over 18 år 

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,5 ml.
 • 2. dosis gives 4-12 uger (28-84 dage) efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

 

Beskyttelse 

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 15 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

 

Bemærk: 

 • Influenzavaccine kan gives mindst 7 dage før eller efter COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
 • Meget begrænsede data vedr. ældre over 65 år. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at vaccinen indtil videre bør prioriteres til personer under 65 år uden øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Feber, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Opkastning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Svimmelhed.
Søvnighed.

Bør ikke anvendes

COVID-19 Vaccine AstraZeneca bør ikke anvendes ved: 

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • COVID-19 Vaccine AstraZeneca skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.

Bloddonor

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • ikke fryses.
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 48 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
  • Inden for de 48 timer kan hætteglassene opbevares og anvendes ved højst 30°C i ét enkelt tidsrum af højst 6 timers varighed. Derefter må hætteglassene ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension 

 • 1 dosis indeholder mindst 2,5 x 108 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus).
 • 1 hætteglas indeholder 10 doser.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 10 x 10 doser
 
 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...