Spikevax

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Spikevax påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Spikevax påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes.

Spikevax, komb. bruges mod

Bemærk: Vaccinen har tidligere haft navnet COVID-19 Vaccine Moderna.  

  

Spikevax er en vaccine mod COVID-19.  

 

Spikevax 0,2 mg/ml injektionsvæske, dispersion  

Til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt børn/unge på 6 år og derover.  

  

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion  

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1 (25 mikrogram/25 mikrogram) injektionsvæske, dispersion i fyldt injektionssprøjte  

Til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt børn på 6 år og derover, som tidligere har gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.  

  

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml, injektionsvæske, dispersion  

Til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt børn/unge på 12 år og derover, som tidligere har gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Spikevax, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.   

Spikevax 0,2 mg/ml injektionsvæske, dispersion (rød flip-off hætte):

Primærvaccinationsprogram med 2 doser (3. dosis ved kraftigt nedsat immunforsvar).   

 • Voksne, børn og unge over 12 år
  • 1. dosis - 0,5 ml givet i en muskel i overarmen.
  • 2. dosis gives 28 dage efter 1. dosis.
 • Børn 6-11 år
  • 1. dosis - 0, 25 ml givet i en muskel i overarmen.
  • 2. dosis gives 28 dage efter 1. dosis.
 • Kraftigt nedsat immunforsvar
  • Voksne, børn og unge over 12 år
   • 3. dosis (0,5 ml) i en muskel i overarmen, gives mindst 28 dage efter 2. dosis.
  • Børn 6-11 år
   • 3. dosis á 0,25 ml i en muskel i overarmen, gives mindst 28 dage efter 2. dosis.

   

Booster-dosis - (fornyet vaccination) - 3. dosis    

 • Voksne, børn og unge over 12 år
  • En dosis (0,25 ml*) kan gives i en muskel i overarmen til voksne, børn og unge over 12 år mindst 3 måneder efter fuldførelse af primær vaccination.
   * Bemærk: Dosis på 0,25 ml svarer til kun halvdelen af de primære doser (1. og 2. dosis).

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1

(50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion   

(25 mikrogram/25 mikrogram) injektionsvæske, dispersion i fyldt injektionssprøjte   

   

Voksne, børn og unge over 12 år   

 • 0,5 ml i en muskel i overarmen.
 • Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.

   

Børn over 6 år og under 12 år, som tidligere har fået mindst ét primært vaccinations forløb mod COVID-19.    

 • 0,25 ml i en muskel i overarmen.
 • Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

(50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion   

   

Voksne, børn og unge over 12 år   

 • 0,5 ml i en muskel i overarmen.

Børn over 6 år og under 12 år    

 • 0,25 ml i en muskel i overarmen.

Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.    

   

Beskyttelse   

 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

   

Bemærk:   

 • Spikevax kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Spikevaxbivalent Original/Omikron BA.1: Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn under 6 år.
 • Spikevax bivalent Original/Omikron BA.4-5: Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Denne vaccine har skærpet indberetningspligt; men vaccinerede borgere eller pårørende skal ikke indberette de typiske og mest almindelige bivirkninger ved COVID-19-vacciner. De typiske og mest almindelige bivirkninger kan ses i Lægemiddelstyrelsens Meld en bivirkning ved en COVID-19-vaccine for borgere, hvor der også er et link til Lægemiddelstyrelsens COVID-19-vaccine e-blanket til indberetning af andre eventuelle bivirkninger.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler
Kvalme, Opkastning
Feber, Kulderystelser, Træthed
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nedsat appetit**
Ledsmerter Muskelsmerter
Hovedpine
Irritabilitet**
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter  (hos børn 6-11 år)
Nældefeber
Svimmelhed
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Væskeophobning i ansigtet***
Akut ansigtslammelse, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i hjertets hinder*, Hjertebetændelse*
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
Kraftig menstruation
Alvorlig hudreaktion

* Se yderligere oplysninger under Særlige advarsler.  

** Set hos børn i alderen 6 måneder til 5 år.  

*** Der er set to alvorlige bivirkninger med væskeophobning i ansigtet hos vaccinerede, som tidligere har fået kosmetiske ansigtsindsprøjtninger.  

Det skal du vide, når du tager Spikevax, komb.

Hvornår må du ikke tage Spikevax, komb.

Hvornår må du ikke tage Spikevax, komb.

Spikevax bør ikke anvendes ved:   Overfølsomhed ov...

Spikevax bør ikke anvendes ved:   

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne eller macrogoler.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af Spikevax.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter ef...
 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • Spikevax skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
  • Personer, der tidligere har haft såkaldt kapillært lækagesyndrom (CLS), som er en alvorlig tilstand med bl.a. kraftige væskeansamlinger i arme og ben, lavt blodtryk og ændret sammensætning af blodet.
 • Hjertemuskelbetændelse eller hjertehindebetændelse
  • Hjertemuskelbetændelse (myocarditis) eller hjertehindebetændelse (pericarditis) er set meget sjældent med Spikevax.
  • Tilfældene kan udvikle sig inden for få dage efter vaccination med Spikevax og er hovedsagelig opstået inden for 14 dage, oftest efter anden vaccination.
  • Bivirkningen hjertemuskelbetændelse (myocarditis) er oftest set hos yngre mænd.
  • Du skal straks at søge lægehjælp, hvis du oplever brystsmerter, åndenød eller ubehagelig hjertebanken efter vaccination, da disse symptomer kan være tegn på hjertemuskelbetændelse eller hjertehindebetændelse.
Holdbarhed

Holdbarhed

Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledni...

Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.    

   

Spikevax 0,2 mg/ml injektionsvæske, dispersion   

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion   

 • Opbevares i fryser ved temperaturer fra -50 °C til -15 °C.
 • Opbevares i original emballage beskyttet mod lys.
 • Uåbnede hætteglas:
  • Kan opbevares højst 30 dage i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys, heraf op til 12 timer på transport.
  • Optøet vaccine må ikke genplaceres i fryser.
  • Kan opbevares i højst 24 timer ved 8-25 °C efter fjernelse fra køleskab.
  • Der er vist kemisk og fysisk holdbarhed ved opbevaring ved -50 °C til -15 °C i 12 måneder, hvis det uåbnede hætteglas efter optøning og opbevaring i køleskab (2-8 °C) er beskyttet mod lys og vil blive anvendt inden for højst 14 dage.
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. med perforeret gummiprop)
  • Vaccinen er kemisk og fysisk holdbar i højst 19 timer ved 2-25 °C, men bør anvendes umiddelbart.

   

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1 (25 mikrogram/25 mikrogram) injektionsvæske, dispersion i fyldt injektionssprøjte   

Frosne, fyldte injektionssprøjter:   

 • Opbevares i fryser ved temperaturer fra -50 °C til -15 °C.
 • Opbevares i original emballage beskyttet mod lys.

   

Optøede, fyldte injektionssprøjter:   

 • Kan opbevares højst 30 dage i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Optøet vaccine må ikke genplaceres i fryser.
 • Der er vist kemisk og fysisk holdbarhed ved opbevaring ved -50 °C til -15 °C i 12 måneder, hvis de uåbnede fyldte injektionssprøjter efter optøning og opbevaring i køleskab (2-8 °C) er beskyttet mod lys og vil blive anvendt inden for højst 14 dage.

   

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.4-5 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion   

Uåbnede flerdosis hætteglas:   

 • Opbevares i fryser ved temperaturer fra -50 °C til -15 °C.
 • Inden for et tidsrum på 9 mdr. efter udtagning fra fryser kan det uåbnede hætteglas med vaccine opbevares ved (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Optøet vaccine må ikke genplaceres i fryser.
 • Den uåbnede vaccine kan opbevares i højst 24 timer ved 8-25 °C efter fjernelse fra køleskab.

Der er vist kemisk og fysisk holdbarhed ved opbevaring ved -50 °C til -15 °C i 12 måneder, hvis de uåbnede hætteglas efter optøning og opbevaring i køleskab (2-8 °C) er beskyttet mod lys og vil blive anvendt inden for højst 14 dage.    

   

Punkterede flerdosis hætteglas:   

 • Kemisk og fysisk holdbarhed under brug er påvist i 19 timer ved 2 °C til 25 °C efter første punktering (inden for den tilladte anvendelsesperiode på henholdsvis 30 dage eller 14 dage ved 2 °C til 8 ºC og inklusive 24 timer ved 8 °C til 25 ºC), men bør anvendes umiddelbart.

   

Der henvises iøvrigt til medfølgende brugsvejledning.   

Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Spikevax påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Spikevax, komb.

Alkohol og Spikevax påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Spikevax ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.  

Spikevax 0,2 mg/ml injektionsvæske, dispersion (rød flip-off hætte):

Primærvaccinationsprogram med 2 doser (3. dosis ved kraftigt nedsat immunforsvar).  

 • Voksne, børn og unge over 12 år
  • 1. dosis - 0,5 ml givet i en muskel i overarmen.
  • 2. dosis gives 28 dage efter 1. dosis.
 • Børn 6-11 år
  • 1. dosis - 0, 25 ml givet i en muskel i overarmen.
  • 2. dosis gives 28 dage efter 1. dosis.
 • Kraftigt nedsat immunforsvar
  • Voksne, børn og unge over 12 år
   • 3. dosis (0,5 ml) i en muskel i overarmen, gives mindst 28 dage efter 2. dosis.
  • Børn 6-11 år
   • 3. dosis á 0,25 ml i en muskel i overarmen, gives mindst 28 dage efter 2. dosis.

  

Booster-dosis - (fornyet vaccination) - 3. dosis   

 • Voksne, børn og unge over 12 år
  • En dosis (0,25 ml*) kan gives i en muskel i overarmen til voksne, børn og unge over 12 år mindst 3 måneder efter fuldførelse af primær vaccination.
   * Bemærk: Dosis på 0,25 ml svarer til kun halvdelen af de primære doser (1. og 2. dosis).

Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1

(50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion  

(25 mikrogram/25 mikrogram) injektionsvæske, dispersion i fyldt injektionssprøjte  

  

Voksne, børn og unge over 12 år  

 • 0,5 ml i en muskel i overarmen.
 • Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.

  

Børn over 6 år og under 12 år, som tidligere har fået mindst ét primært vaccinations forløb mod COVID-19.   

 • 0,25 ml i en muskel i overarmen.
 • Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

(50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvæske, dispersion  

  

Voksne, børn og unge over 12 år  

 • 0,5 ml i en muskel i overarmen.

Børn over 6 år og under 12 år   

 • 0,25 ml i en muskel i overarmen.

Gives mindst 3 måneder efter den seneste dosis af COVID-19-vaccine, og hvis der tidligere er gennemført mindst et primært vaccinationsforløb mod COVID-19.   

  

Beskyttelse  

 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

  

Bemærk:  

 • Spikevax kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Spikevaxbivalent Original/Omikron BA.1: Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn under 6 år.
 • Spikevax bivalent Original/Omikron BA.4-5: Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn under 12 år.

Sådan virker Spikevax, komb.

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19. 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Inj.væske.disp.sprøjte 25+25 mikrogram 10 x 1 dosis
Recept Injektionsvæske, dispersion 50+50 mikrogram/ml 10 x 5 doser
Recept Injektionsvæske, dispersion 50+50 mikrogram/ml 10 x 5 doser
Recept Injektionsvæske, dispersion 0,2 mg/ml 10 x 10 doser
 
Spikevax, komb. markedsføres af: Moderna
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...