Rizatriptan "Nordic Prime" bruges til behandling af

Migræne

Dispenseringsformer

smeltetabletter

Rizatriptan "Nordic Prime"

N02CC04
 

Rizatriptan "Nordic Prime" er et middel mod migræne. Triptan

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rizatriptan "Nordic Prime" anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Doseringsforslag

Findes som smeltetabletter. 

  

Voksne 

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

  

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin. 
 • Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter. 
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse.
Stivhed, Nakkesmerter.
Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Søvnighed, Søvnløshed.
Brystsmerter.
Åndenød, Halsgener.
Rødme, Øget svedtendens.
Varmefølelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Synsforstyrrelser.
Smagsforstyrrelser.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Nældefeber.
Påvirkning af ekg.
Tørst.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten.
Forvirring, Nervøsitet.
Hudkløe, Hududslæt.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Hedeture.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok)).
Hivende vejrtrækning.
Hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Ikke kendt. Blodprop i hjertet, Hjertekrampe.
Tyktarmsbetændelse.
Serotoninsyndrom*.
Kramper, Muskelsmerter.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Lokal blodmangel i fx arme og ben.

Vær opmærksom på, at kvalme og opkastning kan skyldes migræneanfaldet og ikke selve lægemidlet. 

  

* Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. 

Bør ikke anvendes

Rizatriptan "Nordic Prime" bør ikke anvendes: 

 • ved hjerte-kar-sygdomme
 • hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen
 • ved stærkt forhøjet blodtryk og mildt ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi.
 • til unge under 18 år samt ældre over 65 år, idet erfaring savnes.


Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min) 

Særlige advarsler

 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Propranolol (middel mod forhøjet blodtryk) øger virkningen af Rizatriptan "Nordic Prime".
 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Rizatriptan "Nordic Prime" kan øge virkningen af Rizatriptan "Nordic Prime".
 • Rizatriptan "Nordic Prime" må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Rizatriptan "Nordic Prime" må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRI-midler) eller stærke smertestillende midler (fx morfin) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Der kan være risiko for at få flere bivirkninger, hvis du samtidig tager perikon.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Virkning

 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
 • Virkningen indtræder inden for ca. 30 minutter (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Lægemiddelformer

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt). 

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept smeltetabletter 10 mg  (Nordic Prime) 6 stk. (blister) 57,20
Recept smeltetabletter 10 mg  (Nordic Prime) 18 stk. (blister) 57,20

Substitution

smeltetabletter 10 mg
Maxalt Smelt Organon Denmark, Rizatriptan, frysetørrede tabletter 10 mg
Rizatriptan "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Mylan" Viatris, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Paranova" (Parallelimport), Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Sandoz" Sandoz, Rizatriptan, smeltetabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Smeltetabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
RN2, M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
smeltetabletter 10 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...