Rizatriptan "Nordic Prime"

Udgået: 26.12.2022
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Rizatriptan "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Rizatriptan "Nordic Prime" bruges mod

Rizatriptan "Nordic Prime" er et middel mod migræne. Triptan.  

 

Rizatriptan "Nordic Prime" anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Rizatriptan "Nordic Prime"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
smeltetabletter  10 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Virkningen forsinkes med ca. 1 time ved indtagelse sammen med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

smeltetabletter  10 mg.
 • Ingen oplysninger.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
smeltetabletter  10 mg.
 • Lægges på tungen.   

 • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.   

 • Kan opløses i en spiskefuld vand.   

Dosering

Findes som smeltetabletter.   

    

Voksne   

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

    

Bemærk:   

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin. 
 • Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter. 
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse
Stivhed Nakkesmerter
Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Søvnighed Søvnløshed
Brystsmerter
Åndenød Halsgener
Rødme, Øget svedtendens
Varmefølelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Smagsforstyrrelser
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet Nældefeber
Påvirkning af ekg
Tørst
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Rysten
Forvirring, Nervøsitet
Hudkløe, Hududslæt
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Hedeture
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok))
Hivende vejrtrækning
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe
Tyktarmsbetændelse
Serotoninsyndrom*
Kramper Muskelsmerter
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Lokal blodmangel i fx arme og ben

Vær opmærksom på, at kvalme og opkastning kan skyldes migræneanfaldet og ikke selve lægemidlet.  

   

* Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

Det skal du vide, når du tager Rizatriptan "Nordic Prime"

Hvornår må du ikke tage Rizatriptan "Nordic Prime"

Hvornår må du ikke tage Rizatriptan "Nordic Prime"

Rizatriptan "Nordic Prime" bør ikke anvendes:   ve...

Rizatriptan "Nordic Prime" bør ikke anvendes:   

 • ved hjerte-kar-sygdomme
 • hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen
 • ved stærkt forhøjet blodtryk og mildt ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi.
 • til unge under 18 år samt ældre over 65 år, idet erfaring savnes.


Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).   

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed f...
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Rizatriptan "Nordic Prime"

Anden medicin sammen med Rizatriptan "Nordic Prime"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Propranolol (middel mod forhøjet blodtryk) øger virkningen af Rizatriptan "Nordic Prime".
 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Rizatriptan "Nordic Prime" kan øge virkningen af Rizatriptan "Nordic Prime".
 • Rizatriptan "Nordic Prime" må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Rizatriptan "Nordic Prime" må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI eller SNRI-midler) eller stærke smertestillende midler (fx morfin) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Der kan være risiko for at få flere bivirkninger, hvis du samtidig tager perikon.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Rizatriptan "Nordic Prime"

Alkohol og Rizatriptan "Nordic Prime" påvirker ...
Alkohol og Rizatriptan "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Rizatriptan "Nordic Prime" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som smeltetabletter.  

   

Voksne  

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

   

Bemærk:  

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin. 
 • Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter. 
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)  

Sådan virker Rizatriptan "Nordic Prime"

 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
 • Virkningen indtræder inden for ca. 30 minutter (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Hvad indeholder Rizatriptan "Nordic Prime"?

Rizatriptan "Nordic Prime" kan erstattes med

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Smeltetabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
RN2, M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
smeltetabletter 10 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept smeltetabletter 10 mg  (Nordic Prime) 6 stk. (blister) Udgået 26-12-2022
 
Rizatriptan "Nordic Prime" markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

16.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...