Topiramat "Paranova" bruges til behandling af

Epilepsi

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Topiramat "Paranova"

N03AX11
 

Topiramat "Paranova" er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Topiramat "Paranova" anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 


Epilepsi
Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

 

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages. 


Forebyggelse af migræne 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis.
  Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Ændring i hudens følesans.
Depression, Døsighed.
Forkølelsessymptomer.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Tinnitus, Øresmerter.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Ufrivillige øjenbevægelser.
Mavesmerter, Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand, Feber, Kraftesløshed.
Allergiske reaktioner.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Kramper, Ledsmerter, Muskelsvaghed, Muskelsmerter.
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Rysten, Sløvhed, Ændret følesans i munden.
Aggressivitet, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Langsom tankevirksomhed, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten.
Hoste, Næseblod, Snue.
Hårtab, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Langsom puls, Hjertebanken.
Høretab.
Forstørrede pupiller, Lysfølsomhed i øjet, Tørre øjne, Tåreflåd.
Betændelse i bugspytkirtlen, Dårlig ånde, Luft fra tarmen, Sure opstød, Øget spytdannelse.
Forhøjet temperatur.
Væskeophobning i ansigtet, Nældefeber.
Influenzalignende symptomer.
For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet, Tørst, Øget appetit.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd.
Blod i urinen, Ufrivillig vandladning.
Rejsningsproblemer, Nedsat sexlyst.
Åndenød.
Ophør af svedproduktion, Rødme.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Rødme og varmefølelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Grøn stær, Synstab, Hævede øjenlåg.
Leverbetændelse.
Alvorlig hudreaktion, Hævelse omkring øjnene.
Manier.
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene.
Ikke kendt. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Påvirkning af hjernen og pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).  

Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.  

Særlige advarsler

 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Topiramat "Paranova" kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Topiramat "Paranova" kan nedsætte virkningen af visse blodfortyndende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

 

Fertile kvinder og mænd

Der bør anvendes sikker beskyttelse, og der bør foreligge en negativ graviditetstest forud for behandlingsstart.  

Læs mere om gravide og medicin 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-30 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder enten 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 131,25
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 78,75
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) 60 stk. (blister) 500,15
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 957,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, hårde kapsler 25 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,4 x 5,4
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

26.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...