Paroxecare

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Paroxecare.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Paroxecare er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Paroxecare.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Paroxecare er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Paroxecare bruges mod

Paroxecare er et middel mod depression. SSRI.  

 
 • Paroxecare anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved angst for samvær med andre (socialfobi), generaliseret angst, panikangst, stress efter ulykker eller lign. voldsomme hændelser (posttraumatisk stresstilstand (PTSD)) samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).
 
Læs mere om:

Sådan tager du Paroxecare

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  20 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet om morgenen. Dosis kan evt. øges til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.
Ældre. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet. Døgndosis er højst 2 tabletter (40 mg).   

   

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Voksne. Begyndelsesdosis. 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øget til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.   

   

Generaliseret angst, posttraumatisk stresstilstand (PTSD) og angst for samvær med andre (socialfobi)
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øges til 2½ tablet (50 mg) i døgnet.   

   

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Tabletterne tages normalt om morgenen og bør ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved ophør af behandling med Paroxecare skal dosis nedsættes...
 • Ved ophør af behandling med Paroxecare skal dosis nedsættes langsomt, normalt over mindst 4 uger.
 • Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Seksuelle forstyrrelser
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Kraftesløshed
Vægtøgning
For meget kolesterol i blodet Nedsat appetit
Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Uro og rastløshed Søvnløshed, Unormale drømme
Gaben
Øget svedtendens
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tendens til blødninger  (oftest fra hud eller slimhinder)
Hurtig puls
Forstørrede pupiller***
Ændringer i blodtrykket
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Forvirring, Hallucinationer
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Småblødninger i hud og slimhinder Hudkløe, Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
For lidt natrium i blodet*
Kramper, Ledsmerter Muskelsmerter
Motorisk uro Uro i benene
Angst, Manier, Panikanfald, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Menstruationsforstyrrelser, Mælkeflåd
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader  (fortrinsvis fra hud og slimhinder)
Grøn stær***
Blødning i mave-tarmkanalen
Leverpåvirkning  (fx leverbetændelse)
Allergiske reaktioner  (i enkelte tilfælde er set allergisk hævelse af ansigt og strube eller anafylaktisk shock) Nældefeber
Serotoninsyndrom
Langvarig smertefuld erektion
Alvorlige hudreaktioner, Overfølsomhed over for sollys
Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Tyktarmsbetændelse Tænderskæren
Blødning efter fødsel**
Aggressivitet, Selvmordstanker eller -adfærd

* Oftest set hos ældre.  

** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen med SSRI- eller SNRI -midler.  

*** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne, visse stærke smertestillende midler og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Det skal du vide, når du tager Paroxecare

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Sygdomme i hjertet
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Paroxecare skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler eller andre midler, der kan påvirke hjerterytmen.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis i den lave ende af doseringsforslagene anbefales ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Paroxecare

Anden medicin sammen med Paroxecare

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Virkningen af en række andre midler (bl.a. hjertemidlet metoprolol samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser) kan øges, og visse af kombinationerne bør undgås.
 • Fosamprenavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af Paroxecare.
 • Paroxecare kan ændre virkningen af blodfortyndende midler.
 • Paroxecare kan nedsætte virkningen af tamoxifen (middel mod brystkræft) og kombinationen skal undgås.
 • Paroxecare skal tages med forsigtighed, hvis man er i behandling med lithium (middel mod manier).
 • Paroxecare må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).

Øget risiko for blødning   

SSRI-midler som Hoanaca kan give øget risiko for blødning.   

 • Forsigtighed anbefales ved samtidig brug af andre midler, der kan øge risikoen for blødning, som fx NSAID.
 • Man skal være opmærksom på risikoen for øget tendens til blødning, når man er i behandling med blodfortyndende midler.

Risiko for forstyrrelser af hjerterytmen    

 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Øget risiko for andre bivirkninger   

 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin), visse midler mod migræne (triptaner) samt midler indeholdende tryptophan (visse midler til kunstig ernæring) giver øget risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) og naturlægemidler, der indeholder perikon kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Det er kun meget små mængd...
Kan om nødvendigt anvendes.

Det er kun meget små mængder af lægemidlet, der er i modermælk. Kan derfor formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Paroxecare.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Paroxecare er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Paroxecare

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Paroxecare.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Paroxecare er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Paroxecare ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet om morgenen. Dosis kan evt. øges til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.
Ældre. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet. Døgndosis er højst 2 tabletter (40 mg).  

  

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Voksne. Begyndelsesdosis. 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øget til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.  

  

Generaliseret angst, posttraumatisk stresstilstand (PTSD) og angst for samvær med andre (socialfobi)
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øges til 2½ tablet (50 mg) i døgnet.  

  

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages normalt om morgenen og bør ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Paroxecare

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 3-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-21 timer.

Hvad indeholder Paroxecare?

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  20 mg  (2care4)

Præg:
C, 56
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 9
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 147,65
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 58,35
 
Paroxecare markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...