Beovu® bruges til behandling af

AMD (Aldersbetinget makula degeneration)

Beovu®

S01LA06
 

Beovu® er et middel mod forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller diabetes. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Beovu® anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet), når skaderne skyldes aldersbetinget nedbrydning af nethinden (AMD) eller diabetes (DME). 

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet.  

 

Voksne 

 • AMD: 6 mg (0,05 ml) indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder.
 • DME: 6 mg (0,05 ml) indsprøjtes i det sygdomsramte øje hver 6. uge for de første 5 doser.
 • Derefter tilpasses behandlingsintervallerne efter lægens anvisning.
 • Behandlingens effekt bør vurderes 4 måneder efter opstart af behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Begrænset erfaring hos patienter med højt langtidsblodsukker (HbA1c) eller ved andre diabetes-relaterede skader i øjnene eller ved forhøjet blodtryk.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning fra øjets slimhinder, Blødning i nethinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Grå stær, Hornhindebetændelse, Nethindeforandringer, Regnbuehindebetændelse, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Sår på hornhinden, Øjenbetændelse, Øjensmerter, Årehindebetændelse i øjet.
Overfølsomhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i øjets glaslegeme, Betændelse i øjets årehinde, Betændelse inde i øjet, Blindhed, Blodprop i nethinden, Blødning i glaslegeme, Hævelse af hornhinden, Nethindeløsning, Synspåvirkning, Rødmen af øjet, Tåreflåd, Øjenirritation.

Der er begrænset erfaring om sikkerheden ved behandling af AMD-patienter med tidligere hjerneblødning eller blodprop i hjerte eller hjernen inden for de sidste 3 måneder. 

Bør ikke anvendes

 • Ved infektion eller alvorlig betændelseslignende reaktion i eller omkring øjet bør midlet ikke anvendes.
 • Beovu® må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 30 minutter efter indsprøjtningen. Midlet bør ikke anvendes ved permanent forhøjet tryk i øjet.
 • Hvis du får akut nedsat syn, øjensmerter, blødning i øjet, forværring af røde øjne, øget lysfølsomhed eller tåreflåd efter behandlingen, skal du med det samme henvende dig til en øjenlæge.
 • Midlet bør ikke anvendes ved operation i øjet fra 4 uger før planlagt operation og i op til 4 uger efter.
 • Efter injektion med Beovu® kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe du har disse synsforstyrrelser.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 24 dages karantæne efter endt behandling

Virkning

Virker ved at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet og mindsker dermed væskeansamlinger og blødninger i øjet, der er relateret til våd AMD. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys (i uåbnet blister i yderkarton).
 • Må ikke fryses.
 • Inden brug: Kan opbevares i den uåbnede blister i højst 24 timer ved stuetemperatur (< 25°C). Evt. ikke anvendt injektionssprøjte kasseres efter 24 timer.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 120 mg brolucizumab. En fyldt injektionssprøjte (0,165 ml opløsning) indeholder 19,8 mg brolucizumab.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml 1 stk. (0,165 ml) 7.847,50
 
 
 

Revisionsdato

30.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...