Norato

N06AX21
 

Norato er et middel mod depression. SNRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Norato anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved nervesmerter hos diabetikere (perifere neuropatiske smerter) og ved generaliseret angst.

Doseringsforslag

Findes som enterokapsler. 

 

Depression 

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. 

 

Neuropatiske smerter 

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet. 

 

Generaliseret angst 

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.
 • Man har ikke erfaring med behandling af børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Søvnighed.
Hovedpine.
Kvalme, Mundtørhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning.
Angst, Søvnløshed.
Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Unormal orgasme.
Faldtendens*.
Forhøjet blodtryk.
Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Træthed, Uro.
Muskelkramper, Muskelsmerter.
Rysten, Unormale drømme, Ændring i hudens følesans.
Sløret syn.
Tinnitus.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning.
Gaben.
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Nedsat appetit.
Hjertebanken.
Vægttab.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Motorisk uro, Nervøsitet, Selvmordstanker, Sløvhed.
Gangforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Alvorlig leversvigt, Leverbetændelse.
Blødning i mave-tarmkanalen.
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker**.
Hududslæt ved kontakt med midlet.
Betændelse i struben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Manglende vandladning, Nedsat urinmængde.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig.
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Synstab.
Øresmerter.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Selvmordsadfærd.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
For lidt natrium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Væskemangel.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Vedvarende krampe i tyggemusklen.
Allergisk lungebetændelse, Lungesygdom.
Grøn stær.
Nedsat stofstifte, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Akut alvorligt forhøjet blodtryk.
Blødning fra endetarmen, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse.
Kramper.
Dårligt fungerende lever.
Blødning efter fødsel***.
Serotoninsyndrom.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse i huden.

* Forekommer oftest hos ældre over 65 år. 

** Særligt set ved diabetes.
*** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen. 

 

 

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SNRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Ved forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin, bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Nedsat krampetærskel
  • Forhøjet blodtryk, hvor blodtrykket bør måles regelmæssigt
  • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • Øget tendens til blødninger
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Tidligere mani.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Norato kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum) øger virkningen af Norato, og midlerne bør ikke tages samtidigt.
 • Norato kan forstærke den sløvende virkning af beroligende midler og sovemidler.
 • Norato må kun med forsigtighed tages samtidig med midler mod hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon).
 • Norato må desuden ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og efter man slutter behandlingen med Norato.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Norato.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 8-17 timer.

Lægemiddelformer

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid). 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterokapsler 30 mg  (2care4) 98 stk. (blister) 169,00

Substitution

enterokapsler 30 mg
Aritavi TEVA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Cymbalta Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "2care4" (Parallelimport), Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Hexal" HEXAL, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Krka" KRKA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Nordic Prime" (Parallelimport), Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Accord" Accord, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Zentiva" Zentiva, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

14.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...