Hydofon bruges til behandling af

Smerter

Hydofon

Udgået: 06.09.2021
N02AA03
 

Hydrofon er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Hydrofon anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden. 

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 


Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 mg under huden eller 1-1,5 mg i en blodåre hver 3.-4. time.  

 • Dosis ved infusion er individuel.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Synsforstyrrelser.
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Feber, Kulderystelser.
Vægttab.
Nedsat appetit, Væskemangel.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed, Talebesvær.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning.
Vandladningsbesvær.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Koordinationsbesvær.
Opstemthed.
Seksuelle forstyrrelser.
Nedsat vejrtrækning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Uro og rastløshed.
Ikke kendt. Pauser i vejrtrækningen under søvn.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

 

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Hydrofons sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Hydrofons sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Hydrofon kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Hydrofon og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Lægemiddelformer

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 5 x 1 ml Udgået 06-09-2021

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Hydromorphonhydrochlorid "Kalc Kalceks, Hydromorphon, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Palladon Mundipharma, Hydromorphon, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...