Tegsedi

Udgået: 17.10.2022
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Tegsedi påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donork...

Tegsedi bruges mod

Tegsedi er et middel mod den sjældne arvelige sygdom hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).  

 

Tegsedi anvendes til at nedsætte eller bremse sygdomsudviklingen ved den sjældne arvelige sygdom hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).  

Sådan tager du Tegsedi

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   Opbevares i køleskab (2-8°C) beskytte...

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 uger uden for køleskab ved temperaturer under 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende injektionsvæske efter 6 uger skal derfor kasseres.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Kvalme, Opkastning
Feber, Kulderystelser
Reaktioner på indstiksstedet
Hovedpine
Væskeophobning i fx arme og ben
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Influenzalignende symptomer
Leverpåvirkning
Nedsat appetit
Akut nyreskade, Nyrebetændelse, Påvirkning af nyrerne Skum i urinen
Hudkløe, Hududslæt
Blodansamling, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergiske reaktioner

Det skal du vide, når du tager Tegsedi

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Levertal   Levertal bør måles før behandlingen sta...

Levertal   

 • Levertal bør måles før behandlingen startes, 4 måneder efter behandlingsstart og derefter mindst 1 gang om året.

   

Levertransplanterede   

 • Begrænset erfaring ved behandling efter levertransplantation. Tilfælde af afstødning af den transplanterede lever er set under behandlingen. Ved forekomst af afstødning bør man overveje at stoppe behandlingen.

   

Nyrefunktion og risiko for nyrebetændelse   

 • Nyrernes funktion måles før behandlingen startes og derefter mindst hver 3. måned. Målingerne bør fortsætte i 8 uger, efter behandlingen er stoppet.
 • Ved større fald i nyrefunktionen kan det være nødvendigt med pause i behandlingen, indtil årsagen er fundet.
 • Ved akut nyrebetændelse bør behandlingen stoppes permanent.

   

Risiko for mangel af vitamin A   

 • Behandling med Tegsedi medfører et lavere niveau af vitamin A.
 • Før behandlingen startes, skal man vurderes for symptomer på vitamin A-mangel og ens niveau af vitamin A i blodet skal være over normalgrænsen.
 • Dagligt tilskud af vitamin A anbefales under behandlingen, se doseringsforslag.
 • Ved symptomer på vitamin A-mangel (fx dårligt nattesyn, nedsat tåreproduktion, hvidlige aflejringer i øjnene) skal man kontakte lægen.

   

Risiko for lavt antal blodplader (trombocytopeni)   

 • Antallet af blodplader (trombocyttal) måles før behandlingen startes, hver 2. uge under behandlingen og i 8 uger efter behandlingen er stoppet.
 • Man bør kontakte lægen ved længerevarende blødning, nakkestivhed eller unormal hovedpine.

Nedsat leverfunktion   

Ingen erfaring ved dårlig fungerende lever. Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.    

   

Anden medicin sammen med Tegsedi

Anden medicin sammen med Tegsedi

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Forsigtighed ved samtidig brug af blodfortyndende midler, der kan sænke antallet af blodplader (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, heparin, dabigatran, apixaban, rivaroxaban og warfarin).
 • Samtidig brug af midler, der kan skade nyrerne eller nedsætte nyrefunktionen skal ske med forsigtighed. Det gælder fx sulfonamider (antibiotika), opioider (smertestillende midler) og visse vanddrivende midler (aldosteronantagonister).
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.    Fertile ...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen. For høje eller lave niveauer af vitamin A kan medføre risiko for misdannelser af barnet. Behandlingen skal været stoppet, og niveauet af vitamin A skal være normalt før evt. graviditet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Tegsedi

Alkohol og Tegsedi påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tegsedi ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.  

  

Voksne   

 • Sædvanligvis 284 mg en gang om ugen.
 • Dosis bør tages på samme ugedag.
 • Indsprøjtes under huden i fx maven, øverste del af låret eller ydersiden af overarmen. Der bør skiftes indsprøjtningssted fra gang til gang.

  

Bemærk:  

 • Dosis skal nedsættes, hvis man har lavt niveau af trombocytter (blodplader) i blodet.
 • Ved glemt dosis: Hvis næste planlagte dosis er inden for 2 dage, springes den glemte dosis over. I modsat fald tages den glemte dosis hurtigst muligt.
 • Det anbefales, at man får et dagligt tilskud af vitamin A (ca. 3.000 IE), når man er i behandling med Tegsedi.
 • Ingen erfaring ved børn og unge under 18 år.

Sådan virker Tegsedi

Modvirker nogle af de bagvedliggende biologiske processer ved hATTR-amyloidose og nedsætter eller bremser derved sygdomsudviklingen. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 1 måned. 

Hvad indeholder Tegsedi?

Indholdsstoffer

Inotersen.  

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg

Tegsedi inj. væske i sprøjte 284 mg
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg 4 stk. Udgået 17-10-2022
 
Tegsedi markedsføres af: Swedish Orphan Biovitrum
 
 
 

Revisionsdato

07.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...