Zopiclone "Orion"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zopiclone "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zopiclone "Orion" bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zopiclone "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zopiclone "Orion" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Zopiclone "Orion" bruges mod

 

Zopiclone "Orion" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.  

  

Zopiclone "Orion" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Zopiclone "Orion"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  3,75 mg og 7,5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  3,75 mg og 7,5 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  3,75 mg og 7,5 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Voksne. Sædvanligvis 7,5 mg før sengetid.
 • Ældre samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanlig begyndelsesdosis 3,75 mg før sengetid. I visse tilfælde kan dosis øges til 7,5 mg før sengetid.

Bemærk:   

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis ...

Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå forværret søvnløshed og abstinenssymptomer - fx hovedpine, angst, muskelsmerter, rastløshed, irritation, forvirring samt i sjældne alvorlige tilfælde bl.a. hallucinationer og kramper.   

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende midler som bl.a. zopiclon medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning. Risikoen øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser  (bitter smag)
Døsighed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Kvalme
Træthed, Utilpashed
Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Uro og rastløshed Mareridt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Opkastning
Faldtendens  (særligt hos ældre)
Hukommelsesbesvær  (bl.a. hukommelsestab efter indtag af midlet)
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Hallucinationer Irritabilitet
Nedsat sexlyst
Åndenød
Allergiske hudreaktioner
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverpåvirkning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn
Fordøjelsesbesvær
Abstinenser
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans
Adfærdsforstyrrelse, Afhængighed af midlet, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse Rastløshed, Søvngængeri
Nedsat vejrtrækning
 • Den sløvende påvirkning er kraftigst de første 12 timer efter indtagelsen.
 • Forvirring og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • Søvngængeri er set og i disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter lang tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Det skal du vide, når du tager Zopiclone "Orion"

Hvornår må du ikke tage Zopiclone "Orion"

Hvornår må du ikke tage Zopiclone "Orion"

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Må ikke anvendes, hvis man tidligere har oplevet såkaldt kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i søvn som fx søvngængeri), når man har været i behandling med midler indeholdende zopiclon eller lignende stoffer.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der så kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Begyndelsesdosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Zopiclone "Orion"

Anden medicin sammen med Zopiclone "Orion"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Zopiclone "Orion".
 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Zopiclone "Orion".

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zopiclone "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zopiclone "Orion" bliver forstærket.

Alkohol og Zopiclone "Orion"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zopiclone "Orion".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Zopiclone "Orion" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Zopiclone "Orion" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Voksne. Sædvanligvis 7,5 mg før sengetid.
 • Ældre samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanlig begyndelsesdosis 3,75 mg før sengetid. I visse tilfælde kan dosis øges til 7,5 mg før sengetid.

Bemærk:  

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Zopiclone "Orion"

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-7 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 1 døgn.

Hvad indeholder Zopiclone "Orion"?

Zopiclone "Orion" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  3,75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 3,75 mg (kan dosisdisp.)
Zopiclone "Orion"
30 stk. (blister) 217,10
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.)
Zopiclone "Orion"
10 stk. (blister) 28,70
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.)
Zopiclone "Orion"
30 stk. (blister) 56,90
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.)
Zopiclone "Orion"
100 stk. (blister) 59,40
 
Zopiclone "Orion" markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

15.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...