Silocalm

Udgået: 28.11.2022
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Silocalm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Silocalm bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Silocalm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Silocalm bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hv...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Silocalm bruges mod

Silocalm er et epilepsimiddel (benzodiazepin).  

 

Silocalm anvendes  

 • i den forebyggende behandling af visse former for epilepsi.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Silocalm

Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   

Oral suspension omrystes kraftigt før hver brug.   

   

Holdbarhed   

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage.   

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Træthed
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Tilvænning
Nedsat appetit
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Aggressivitet, Depression, Talebesvær, Uro og rastløshed Irritabilitet, Rastløshed
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn
Faldtendens
Vægtøgning
Hukommelsesbesvær  (visse tilfælde forbundet med paradokse psykiske reaktioner)
Angst, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro Mareridt
Nedsat sexlyst
Hududslæt
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ufrivillige øjenbevægelser
Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur
Alvorlig hudreaktion Nældefeber
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser
Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd Søvnforstyrrelser
Nedsat vejrtrækning*
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde**, Overfølsomhed over for sollys

* Særligt set hos personer, der i forvejen har nedsat åndrdrætsfunktion, fx astma eller hjerneskade.  

** Hovedsageligt set ved samtidigt brug af andre lægemidler, der kan give alvorlige hudreaktioner. Tilfælde med dødelig udgang er forekommet.   

 • Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Silocalm

Hvornår må du ikke tage Silocalm

Hvornår må du ikke tage Silocalm

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præp...
 • Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præparater som oral suspension, da der ved indtagelse af tilsvarende middel med oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af tabletter.
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Ved behandling af angst og uro bør midlet derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved muskelsvaghed, da tilstanden kan forværres.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Silocalm

Anden medicin sammen med Silocalm

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Silocalm.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Silocalm.

   

Cannabidiol (cannabis)   

Samtidig brug af cannabidiol kan forstærke den sløvende virkning og det kan være nødvendigt, at nedsætte dosis af Frisium®. Kombination med cannabidiolholdige produkter, der ikke er lægemidler, bør undgås pga. det uforudsigelige indhold af cannabidiol.    

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Silocalm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Silocalm bliver forstærket.

Alkohol og Silocalm

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Silocalm.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Silocalm bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Silocalm ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som oral suspension (væske til at drikke).  

  

 • Voksne
  • Sædvanligvis 10-80 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  • Bemærk: Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Børn
  • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 5 mg i døgnet.
   Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 2-6 år. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 1 måned-2 år. Anvendes kun i helt særlige tilfælde. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Langsom øgning af dosis højst hver 5. dag
  • Forsigtighed ved dosisøgning.

  

Bemærk:  

 • Forsigtighed ved skift til/fra tabletbehandling, da der ved indtagelse af Silocam oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af tilsvarende midler som tabletter.

Sådan virker Silocalm

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-4 timer.
 • Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er ca. 36 timer (clobazam) og ca. 79 timer (N-desmethylclobazam). Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 døgn.

Hvad indeholder Silocalm?

Indholdsstoffer

Clobazam.  

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
oral suspension 1 mg/ml
Konservering
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral suspension 1 mg/ml 150 ml Udgået 28-11-2022
 
Silocalm markedsføres af: Unimedic Pharma
 
 
 

Revisionsdato

18.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...