Maviret

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Maviret påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Maviret påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Maviret, komb. bruges mod

 

Maviret et middel mod leverbetændelse. Virusmiddel.  

  

Maviret anvendes til behandling af kronisk leverbetændelse (hepatitis C).  

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Maviret, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  100+40 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  100+40 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  100+40 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne og børn 12 år og derover samt børn med legemsvægt over 45 kg   

 • 3 tabletter 1 gang i døgnet sammen med mad på samme tidspunkt hver dag.

Bemærk:   

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Hvis du har opkastning inden for 3 timer efter indtagelse af tabletterne, skal du tage 3 nye tabletter.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 18 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 18 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 12 år samt børn med legemsvægt under 45 kg.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Træthed
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Kraftesløshed
Forhøjet galdefarvestof
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hudkløe

Det skal du vide, når du tager Maviret, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Maviret skal anvendes med forsigtighed:   Behandli...

Maviret skal anvendes med forsigtighed:   

 • Behandling med Maviret udelukker ikke risikoen for at smitte andre.
 • Du bliver undersøgt for en anden type leverbetændelse (hepatitis B), fordi der under behandling med Maviret er risiko for et tilbagefald med et nyt udbrud af hepatitis B, hvis du tidligere har haft hepatitis B.
 • Hvis du har begge typer leverbetændelse (hepatitis B og C) bliver din behandling kontrolleret yderligere.
 • Erfaring savnes vedr. levertransplanterede.

Nedsat leverfunktion   

 • Bør anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Maviret, komb.

Anden medicin sammen med Maviret, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Maviret nedsætter virkningen af en række lægemidler, som ikke må tages sammen med Maviret, fx:
  • visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon)
  • visse midler mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)
  • naturlægemidler med perikon.
 • Maviret må ikke tages sammen med ethinylestradiol (østrogen), fordi der er risiko for leverpåvirkning.
 • Maviret øger virkningen af dabigatranetexilat (blodfortyndende middel), og de to midler må ikke tages sammen.
 • Maviret øger virkningen af statiner (kolesterolsænkende midler), og der gælder følgende for brug af statiner sammen med Maviret:
  • Atorvastatin eller simvastatin må ikke anvendes.
  • Forsigtighed med maksimal dosis af pravastatin på 20 mg i døgnet.
  • Forsigtighed med maksimal dosis af rosuvastatin på 5 mg i døgnet.
  • Forsigtighed med lav begyndelsesdosis af fluvastatin.
 • Ved samtidig brug af visse HIV-midler øges virkningen af Maviret eller af HIV-midlerne. Ved samtidig brug gælder:
  • Atazanavir må ikke anvendes.
  • Efavirenz, darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir bør ikke anvendes.
 • Ved samtidig brug af Maviret og visse midler mod afstødning af organer efter transplantation gælder:
  • Maksimal dosis af ciclosporin på 100 mg i døgnet.
  • Tacrolimus kan anvendes med forsigtighed.
 • Maviret øger virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Samtidig brug af en række lægemidler kan nedsætte virkningen af Maviret, fx:
  • Crizotinib (middel til immunterapi)
  • Lumacaftor (middel mod cystisk fibrose)
  • Visse epilepsimidler (eslicarbazepin, oxcarbazepin).
 • Omeprazol (syrepumpehæmmer) nedsætter virkningen af Maviret, og daglig dosis på 40 mg omeprazol anbefales ikke.
 • Ved samtidig brug af K-vitamin-antagonister (blodfortyndende midler) kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) omhyggeligt, fordi Maviret kan påvirke denne.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Maviret påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Maviret, komb.

Alkohol og Maviret påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Maviret, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne og børn 12 år og derover samt børn med legemsvægt over 45 kg  

 • 3 tabletter 1 gang i døgnet sammen med mad på samme tidspunkt hver dag.

Bemærk:  

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Hvis du har opkastning inden for 3 timer efter indtagelse af tabletterne, skal du tage 3 nye tabletter.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 18 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 18 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 12 år samt børn med legemsvægt under 45 kg.

Sådan virker Maviret, komb.

 • Virker ved at hæmme to proteiner, der er nødvendige, for at hepatitis C-virus kan formere sig og dermed inficere nye celler.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-9 timer (glecaprevir) og 23-29 timer (pibrentasvir).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100+40 mg

Præg:
NXT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 18
filmovertrukne tabletter 100+40 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 100+40 mg (kan dosisdisp.)
Maviret
84 stk. (blister) 118.703,75
 
Maviret, komb. markedsføres af: AbbVie
 
 
 

Revisionsdato

03.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...