Trica®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Trica® påvirker ikke hinanden.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Trica® bruges mod

Trica® er et binyrebarkhormon.  

 
 • Trica® anvendes fortrinsvis som lokalbehandling i seneskeder ved seneskedebetændelse (fx tennisalbue) eller i led ved fx slidgigt eller leddegigt.
 • Anvendes desuden ved en række andre gigtsygdomme og ved visse allergiske tilstande.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Trica®

Administration

Håndtering

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller i et led.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bivirkninger

Ved indsprøjtning i led og bløddele ses sjældent alvorlige bivirkninger. Ved indsprøjtning i en muskel er bivirkningerne afhængige af dosis og behandlingsvarighed:  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ubehag ved indstiksstedet  (fx hævelse og smerter i det behandlede led)
Menstruationsforstyrrelser
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Opstemthed Søvnløshed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Væksthæmning  (hos børn)
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Nedsatte symptomer ved infektioner
Infektioner
Reaktioner på indstiksstedet
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark*, Forværret diabetes
Ustabile led**
Ansigtsrødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blindhed***, Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Grå stær
Mavesår Fordøjelsesbesvær
Ændret fedtfordeling
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet Nældefeber
Seneskader
Henfald af musklerne, Knogleforandringer, Knogleskørhed, Muskelsvaghed, Muskelsygdom
Svimmelhed, Øget tryk i hjernen Hovedpine
Psykoser
Allergiske hudreaktioner, Tynd hud, Ændret farve i huden, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt
Brist af hornhinden, Sløret syn, Stressøje, Udstående øjne
Betændelse i bugspytkirtlen, Sår i spiserøret Oppustethed
Aflejring af kalk i huden, Sårhelingsproblemer Træthed
Sukker i urinen
For lidt kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glukose
Alvorlig hudreaktion, Forsinket heling af knoglebrud, Kramper, Ledproblemer
Nervebetændelse, Ændring i hudens følesans
Depression, Forværret psykisk sygdom, Humørsvingninger, Personlighedsændringer
Udebleven menstruation Blødning efter overgangsalderen
Småblødninger i hud og slimhinder Acnelignende udslæt, Lyse streger i huden, Uønsket hårvækst hos kvinder
Besvimelsesanfald, Blodpropper, Karbetændelse, Årebetændelse

* Forekommer efter ophør med behandlingen eller hvis kroppen udsættes for stress (fx en operation).  

** Er set efter gentagne indsprøjtninger i et led.  

*** Blindhed er forekommet efter injektion i beskadiget hud omkring ansigt og hoved.  

  

 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Nedsat funktion af kønskirtlerne (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat sexlyst og evt. rejsningsbesvær hos mænd) forekommer ved behandling med binyrebarkhormon, hvis der er påvirkning af hele kroppen.

Det skal du vide, når du tager Trica®

Hvornår må du ikke tage Trica®

Hvornår må du ikke tage Trica®

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke ...

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).   

Hvis midlet anvendes til lokal behandling, vil man kun sjældent se påvirkning i resten af kroppen.   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Trica® kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Indhold af benzylalkohol   

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Trica®

Anden medicin sammen med Trica®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

De følgende oplysninger gælder kun, hvis du er i længerevarende behandling med Trica® og får indsprøjtningerne i en muskel. Hvis indsprøjtningen i stedet gives som lokalbehandling af et led, er oplysningerne uden praktisk betydning.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Trica®.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Trica® kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Trica® nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   

Hætteglasset rystes forsigtigt før brug.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Trica®

Alkohol og Trica® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Restriktioner

Doping (injektionsvæske, susp. )

Brug af Trica® (binyrebarkhormon) der indsprøjtes i e...

Brug af Trica® (binyrebarkhormon) der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel vil blive betragtet som doping ved konkurrencer og er forbudt.    

Lokalbehandling, fx indsprøjtning i et led, er tilladt.    

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller i et led.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Sådan virker Trica®

Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
Virkningen indtræder efter ca. 24 timer og varer som oftest 4-6 uger eller mere. 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. 20 mg/ml 1 ml 114,10
 
Trica® markedsføres af: Evolan Pharma
 
 
 

Revisionsdato

10.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...