Dispenseringsformer

tabletter

Diazepam "Alternova"

N05BA01
 

Diazepam "Alternova" er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Diazepam "Alternova" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan desuden virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinenser hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn over 12 mdr. Sædvanligvis 1-2 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 3 gange dgl. Bør kun anvendes til kortvarig behandling.
 • Ældre. Halv voksendosis.

 

Spastiske tilstande
Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Langsomme bevægelser, Rysten.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær**, Koncentrationsbesvær, Muskelsvækkelse, Svimmelhed, Talebesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Hjertesvigt, Langsom puls, Lavt blodtryk, Vejrtrækningsstop.
Udvikling af bryster hos mænd.
Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro***.
Impotens, Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser.

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn. 

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til ting, der er sket, efter man har taget midlet.  

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes. 

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Diazepam "Alternova".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Diazepam "Alternova".

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske) og efter få minutter (indsprøjtning).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg diazepam. 

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. (blister) 33,55
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 39,85
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 32,15
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. (blister) 75,00
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 84,45
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 43,90

Substitution

tabletter 2 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 2 mg
Diazepam "DAK" Takeda Pharma, Diazepam, tabletter 2 mg
Hexalid Sandoz, Diazepam, tabletter 2 mg
Stesolid TEVA, Diazepam, tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
Diazepam "DAK" Takeda Pharma, Diazepam, tabletter 5 mg
Hexalid Sandoz, Diazepam, tabletter 5 mg
Stesolid TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Tabletter  5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...