Duloxetine "Accord"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Duloxetine "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Duloxetine "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Duloxetine "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Duloxetine "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...

Duloxetine "Accord" bruges mod

Duloxetine "Accord" er et middel mod depression. SNRI.  

 
 • Duloxetine "Accord" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved nervesmerter hos diabetikere (perifere neuropatiske smerter) og ved generaliseret angst.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Duloxetine "Accord"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
enterokapsler  30 mg og 60 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

enterokapsler  30 mg og 60 mg.
 • Må ikke knuses.   

 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
enterokapsler  30 mg og 60 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Må ikke tygges.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller æblejuice.   

Dosering

Findes som enterokapsler.   

   

Depression   

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.   

   

Neuropatiske smerter   

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.   

   

Generaliseret angst   

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet og eventuelt yderligere til højst 120 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller æblejuice.
 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme, Mundtørhed
Hovedpine
Søvnighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Tinnitus
Sløret syn
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Opkastning
Søvnlignende sløvhedstilstand Træthed, Uro
Faldtendens*
Vægttab
Nedsat appetit
Muskelkramper Muskelsmerter
Rysten, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Angst Søvnløshed, Unormal orgasme, Unormale drømme
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning
Rejsningsproblemer Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst
Gaben
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Øresmerter
Synstab Forstørrede pupiller
Blødning i mave-tarmkanalen Betændelse i mave-tarmkanalen, Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Tænderskæren
Alment ubehag, Kulde- eller varmefølelse
Alvorlig leversvigt, Leverbetændelse
Nældefeber
Leverpåvirkning, Vægtøgning
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker** Tørst
Muskelsitren, Muskelstivhed
Gangforstyrrelser, Motorisk uro, Ufrivillige rykkende bevægelser Uro i benene
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Selvmordstanker, Sløvhed Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning, Nedsat urinmængde Natlig vandladning, Øget urinmængde
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær Kraftig menstruation, Menstruationsforstyrrelser, Testikelsmerter
Betændelse i struben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen Næseblod
Hududslæt ved kontakt med midlet, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nedsat stofskifte, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Grøn stær
Blødning fra endetarmen, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse Dårlig ånde
Dårligt fungerende lever Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Serotoninsyndrom
For lidt natrium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Væskemangel
Kramper
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Blødning efter fødsel***
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Selvmordsadfærd
Ændret urinlugt
Mælkeflåd, Symptomer på overgangsalderen
Allergisk lungebetændelse, Lungesygdom
Akut alvorligt forhøjet blodtryk
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Karbetændelse i huden

* Forekommer oftest hos ældre over 65 år.  

** Særligt set ved diabetes.
*** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen.  

  

  

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SNRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Det skal du vide, når du tager Duloxetine "Accord"

Hvornår må du ikke tage Duloxetine "Accord"

Hvornår må du ikke tage Duloxetine "Accord"

Ved forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin, bør midlet ikke anvendes.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Nedsat krampetærskel
  • Forhøjet blodtryk, hvor blodtrykket bør måles regelmæssigt
  • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • Øget tendens til blødninger
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Tidligere mani.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Duloxetine "Accord" kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Duloxetine "Accord"

Anden medicin sammen med Duloxetine "Accord"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum) øger virkningen af Duloxetine "Accord", og midlerne bør ikke tages samtidigt.
 • Duloxetine "Accord" kan forstærke den sløvende virkning af beroligende midler og sovemidler.
 • Duloxetine "Accord" må kun med forsigtighed tages samtidig med midler mod hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon).
 • Duloxetine "Accord" må desuden ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og efter man slutter behandlingen med Duloxetine "Accord".
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Duloxetine "Accord".
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Duloxetine "Accord".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Duloxetine "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Duloxetine "Accord"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Duloxetine "Accord".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Duloxetine "Accord" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Duloxetine "Accord" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som enterokapsler.  

  

Depression  

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.  

  

Neuropatiske smerter  

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.  

  

Generaliseret angst  

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet og eventuelt yderligere til højst 120 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller æblejuice.
 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Duloxetine "Accord"

 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 8-17 timer.

Foto og identifikation

Enterokapsler  30 mg

Præg:
H, 191
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,5 x 15,8
enterokapsler 30 mg
 

Enterokapsler  60 mg

Præg:
H, 192
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,3
enterokapsler 60 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterokapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 24-07-2023
Recept enterokapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 103,60
Recept enterokapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 63,55
Recept enterokapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 177,05
 
Duloxetine "Accord" markedsføres af: Accord
 
 
 

Revisionsdato

19.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...