Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Ketamin "Abcur"

N01AX03
 

Ketamin "Abcur" er et bedøvelsesmiddel til indsprøjtning. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Ketamin "Abcur" anvendes som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre indgreb eller som indledning til længerevarende bedøvelse.
 • Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel. 


Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed. 

 

Bemærk: Sikkerhed og virkning ikke fastlagt for børn og unge under 18 år. 

 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtigere puls.
Dobbeltsyn, Ufrivillige øjenbevægelser.
Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Kramper.
Adfærdsforstyrrelse, Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed, Mareridt, Unormale drømme.
Hyperventilation.
Rødme, Mæslingelignende udslet.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls.
Forhøjet tryk i øjet.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Øget muskelspænding.
Angst.
Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Hududslæt.
Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Humørsvingninger, Søvnløshed.
Pauser i vejrtrækningen, Tilstoppede luftveje.
Ikke kendt. Leverpåvirkning*.

* Leverpåvirkning er set ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug. 

 

 • Reaktioner fra centralnervesystemet i opvågningsfasen som fx unormale drømme, hallucinationer, forvirring og unormal adfærd, kan mindskes ved kombination med et benzodiazepin.
 • Alt efter dosis og indsprøjtningshastighed kan hæmmet vejrtrækning ses, når midlet indsprøjtes i en åre.
 • Der er indberettet blærebetændelse, akut nyreskade, udvidet nyrebækken og lidelser i urinvejene hos patienter i langtidsbehandling (1 måned til flere år), især i forbindelse med ketaminmisbrug.

 

Særlige advarsler

 • Midlet skal bl.a. anvendes med forsigtighed ved visse hjerte-kar-sygdomme, sygdomme i centralnervesystemet, ubehandlet forhøjet stofskifte, alkoholpåvirkning eller hvis man tidligere har lidt af psykiske sygdomme.
 • Motorkørsel, maskinbetjening og indtag af alkohol frarådes i 24 timer efter bedøvelsen.
 • Natriumindhold: 1 ml indeholder natrium svarende til højst 17 mg natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Nogle midler kan enten øge (bl.a. visse antibiotika, visse midler mod svamp og visse midler mod HIV) eller nedsætte (bl.a. visse midler mod epilepsi og visse andre antibiotika) effekten af ketamin.
 • Ketamin "Abcur" øger virkningen af visse andre narkosemidler og af de muskelafslappende midler, der samtidigt anvendes under fuld narkose.
 • Visse andre narkosemidler øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, når adrenalin anvendes.
 • Samtidig anvendelse af benzodiazepiner (beroligende midler) eller midler mod psykoser kan forlænge virkningen og mindske bivirkningerne ved Ketamin "Abcur".
 • Samtidig anvendelse af theofyllin (astmamiddel) øger risikoen for kramper.
 • Samtidig anvendelse af visse epilepsimidler (phenobarbital og primidon) eller stærke smertestillende midler forlænger opvågningsfasen.
 • Samtidig anvendelse af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), dopamin (middel mod kredsløbssvigt), stofskiftehormon eller antidiuretisk hormon kan medføre forhøjet puls og blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter brug. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Bedøvelsesmiddel der påvirker flere signalveje i hjernen. Ved lave doser virker midlet kun smertestillende. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg ketamin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 50 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 10 x 5 ml 742,60
Recept injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 10 x 5 ml 1.397,20
 
 
 

Revisionsdato

18.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...